Menu
Your Cart

Филтърна торбичка за прах за прахосмукачка SAMSUNGD DJ69-00420B

Филтърна торбичка за прах за прахосмукачка SAMSUNGD DJ69-00420B
Филтърна торбичка за прах за прахосмукачка SAMSUNGD DJ69-00420B
Филтърна торбичка за прах за прахосмукачка SAMSUNGD 
Намира приложение в следните уреди:
VC05RVNJGRL/EH
VC7615SN2O/UMG
VC8930EC4S/BLS
VCC5660V32/EGT
VC05RVNJGWQ/EE
VC7615SN3S/SBW
VC8930EC4S/SAR
VCC5660V32/EUR
VC05SVNJGWQ/EH
VC7615SN3S/XEV
VC8930EN3N/BOL
VCC5660V38/EGT
VC05THNJGBB/EE
VC7615VN2B/FAL
VC8930EN3S/GEN
VCC5660V38/UMG
VC05THNJGBB/SW
VC7615VN2B/NEC
VC8930EN3S/XEH
VCC5660V3G/UMG
VC05TVNJGBK/EF
VC7615VN2B/TWL
VC8930ET3D/KBW
VCC5660V3K/KEV
VC05TVNJGBK/SW
VC7615VN2O/XEO
VC8930ET3D/SBW
VCC5660V3K/XEV
VC05UHNJGBB/EH
VC7615VN3B/EUR
VC8930ET3D/XEV
VCC5660V3K/XSB
VC079HNJGGD/EE
VC7615VN3B/HAJ
VC8930VC3S/XSG
VCC5660V3W/XEC
VC079HNJGGD/EO
VC7615VN3B/HIM
VC8932EN3S/BOL
VCC5660V3W/XEO
VC079HNJGGD/OL
VC7615VN3B/SAE
VC8932EN3S/EUR
VCC5660X3K/XEV
VC079HNJGGD/UK
VC7615VN3G/BOL
VC8932ET3S/EUR
VCC5661V3W/XEV
VC07RHNJGGT/EO
VC7615VN3O/XEO
VC8932ET3S/GEN
VCC5665V34/HAC
VC07RVNJGNC/EO
VC7615VN3R/XSG
VC8932ET3S/MAK
VCC5665V37/HAC
VC07RVNJGRL/OL
VC7615VN3W/HAJ
VC8936EC2S/HAC
VCC5665V3A/HAC
VC07RVNJGRL/SB
VC7615VN4B/ATC
VC8936ET3B/XEV
VCC5665V3K/HAC
VC07RVNJGWQ/EF
VC7615VN4R/BLS
VC8938ET3B/XEV
VCC5665V3W/HAC
VC07SVNJGBK/SB
VC7615VN4R/SAR
VC8940ET3R/XEV
VCC5666V37/XEO
VC07SVNJGGT/EO
VC7616VC2B/HAC
VCA-VT50F
VCC5667V3S/XEO
VC07UHNJGBB/OL
VC7616VC2B/UMG
VCA-VT50F/VT
VCC5670V32/TWL
VC07VHNJGBK/OL
VC7616VC2B/XEO
VCA-VT50SF
VCC5670V3K/BOL
VC07VHNJGBK/UK
VC7616VC2B/XST
VCC4020S35/BOL
VCC5670V3K/GEN
VC07VHNJGBL/OL
VC7616VC2G/XST
VCC4020S35/XFA
VCC5670V3K/KOL
VC08QHNJGBB/EE
VC7616VC2O/XST
VCC4023S3K/XEV
VCC5670V3K/XEN
VC08QHNJGBB/EG
VC7616VC2S/HAC
VCC4023S3W/XEV
VCC5670V3R/TWL
VC08QHNJGGT/EE
VC7616VC2W/GSL
VCC4030S35/XFA
VCC5670V3W/KEH
VC08QHNJGGT/EG
VC7616VC3B/XEO
VCC4034V3B/XEV
VCC5670V3W/XEH
VC08QHNJGPT/SB
VC7616VC4B/XME
VCC4035V35/BOL
VCC5670V3W/XEN
VC08RHNJGGT/EH
VC7616VN21/RCL
VCC4046V36/XEV
VCC5675V36/XSP
VC08RVNJGGT/EN
VC7616VN2B/RCL
VCC4046V36/XSB
VCC5675V3A/EGT
VC08SVNJGGT/EH
VC7616VN2D/KEN
VCC4046V37/XEV
VCC5675V3A/KGT
VC08TVNJGGT/SW
VC7616VN2R/KEN
VCC4046V3S/XEV
VCC5675V3A/KUM
VC15QHNJGGT/EH
VC7616VN2R/TWL
VCC4047V35/XEV
VCC5675V3A/RUM
VC15QHNJGGT/OL
VC7616VN2S/KEN
VCC4047V35/XSB
VCC5675V3K/BOL
VC15QHNJGPT/SB
VC7616VN3B/BOL
VCC4110S35/HIM
VCC5675V3K/EGT
VC15RHNJGGT/EH
VC7616VN3B/MAK
VCC4110S35/XSG
VCC5675V3W/XSV
VC15RHNJGGT/EO
VC7616VN3S/EUR
VCC4110S45/ATC
VCC5678V3S/XTR
VC15RVNJGGT/EN
VC7616VT2O/RCL
VCC4112S37/XEH
VCC56B0S32/EGT
VC15RVNJGGT/EO
VC7714SN2R/UMG
VCC4130S34/YAM
VCC56B0S32/GEN
VC15RVNJGNC/EH
VC7714VN2B/EPA
VCC4130S35/SML
VCC56B0S32/TWL
VC15RVNJGNC/OL
VC7714VN2B/TWL
VCC4130S35/UMG
VCC56B0S32/XSG
VC15SVNJGGT/EH
VC7714VN2G/DRI
VCC4130S37/ABS
VCC56B0S37/TWL
VC15SVNJGGT/EO
VC7714VN2G/XEO
VCC4130S37/EGT
VCC56B0S37/XSG
VC20F30WNBR/MG
VC7714VN2Y/TWL
VCC4130S37/TWL
VCC56B0S38/TWL
VC20F30WNBR/SG
VC7714VN3B/EUR
VCC4130S37/XEH
VCC56B0S38/XSG
VC245VNJGNC/EN
VC7714VN3B/SBW
VCC4130S37/XSG
VCC56B0S3K/ANU
VC246VNJGNC/EV
VC7714VN4G/JMG
VCC4130S37/XST
VCC56B0S3K/KFA
VC246VNJGPT/EV
VC7715HN2B/VTN
VCC4130S38/XST
VCC56B0S3K/XFA
VC247HNJGNC/EH
VC7715HN2G/ANA
VCC4130S39/XEV
VCC56B0S3K/YAM
VC247HNJGPT/OL
VC7715HN2S/GSL
VCC4130S3B/XEV
VCC56B0S3R/ANU
VC247HNJGPT/SB
VC7715HN2S/RCL
VCC4130S3B/XSG
VCC56B0S3R/DWP
VC249HNJGGD/EV
VC7715HN3B/SML
VCC4130S3D/BOL
VCC56B0S3R/EGT
VC24AHNJGGT/AG
VC7715HN3G/BOL
VCC4130S3F/BOL
VCC56B0S3R/TWL
VC24AHNJGGT/EE
VC7715HN3G/KBW
VCC4130S3S/XEV
VCC56B0S3R/XSG
VC24AHNJGGT/EH
VC7715HN3G/SBW
VCC4130S47/ATC
VCC56B0S3W/KUM
VC24AHNJGGT/EO
VC7715HN3G/XEV
VCC4130S47/SAR
VCC56B0S3W/RUM
VC24AHNJGGT/OL
VC7715HN3O/SML
VCC4130S47/XME
VCC56B0S42/ATC
VC24AVNJGGT/EH
VC7715HN3S/SML
VCC4130S4B/ATC
VCC56B0S47/ATC
VC24AVNJGGT/EN
VC7715VC2B/ELT
VCC4131S37/XEV
VCC56B0S48/ATC
VC24AVNJGGT/EO
VC7715VC2G/TWL
VCC4131S3A/XEV
VCC56B0S4R/ATC
VC24AVNJGGT/SB
VC7715VN2G/SIM
VCC4135S35/XEH
VCC6140V3B/XEV
VC24AVNJGGT/SW
VC7715VN2O/ANA
VCC4135S37/BOL
VCC6140V3B/XSB
VC24AVNJGNC/OL
VC7715VN2O/AQC
VCC4137S34/XSV
VCC6140V4B/XME
VC24AVNJGNC/SW
VC7715VN2O/FAL
VCC4137S38/XST
VCC6141V3A/XSB
VC24AVNJGPT/EP
VC7715VN2O/SIM
VCC4140V38/XEV
VCC6145V3B/XEH
VC24AVNJGPT/SP
VC7715VN2O/TWL
VCC4140V3A/SBW
VCC6145V3B/XEO
VC24BVNJGGT/EO
VC7715VN2O/XEO
VCC4140V3A/XEV
VCC6145V3R/UMG
VC24BVNJGRL/EV
VC7715VN2S/FTS
VCC4140V3B/XEV
VCC6146V3A/XEH
VC24EHNJGBK/EV
VC7715VN2S/SIM
VCC4140V3E/XSB
VCC6160H3R/XSB
VC24FHNJGWB/SG
VC7715VN2Y/SIM
VCC4141V3E/SBW
VCC6170V31/BOL
VC24FHNJGWQ/EV
VC7715VN3B/HIM
VCC4141V3E/XEV
VCC6170V31/XEO
VC24FHNJGWQ/UK
VC7715VN3B/XSG
VCC4141V3F/XEV
VCC6170V3K/XTR
VC24GHNJGBK/AD
VC7715VN3G/GHS
VCC4142V34/SBW
VCC6170V3R/XEH
VC24GHNJGBK/EV
VC7715VN3G/XEH
VCC4142V3O/XEV
VCC6170V3R/XSB
VC24GHNJGBK/UK
VC7715VN3O/BOL
VCC4147V34/BOL
VCC6171V3R/BOL
VC24JVNJGBJ/EV
VC7715VN3O/EUR
VCC4170S34/XFA
VCC6175V3B/XEO
VC24KVNJGRL/EV
VC7715VN3O/KBW
VCC4170S34/XSP
VCC6175V3R/XEH
VC24LVNJGBB/EV
VC7715VN3O/XEH
VCC4170S34/XSV
VCC6178V3R/XSB
VC5511SN2B/AQC
VC7715VN3O/XEV
VCC4170S37/EGT
VCC6188H3K/XSB
VC5511SN2B/AUN
VC7715VP3S/KBW
VCC4170S3B/UMG
VCC61A0V3A/XEH
VC5511SN2B/SNH
VC7715VP3S/MAK
VCC4170S45/KME
VCC61B0H3K/BOL
VC5511SN2O/TWL
VC7715VP3S/SBW
VCC4170S45/XME
VCC61B3H3A/XEV
VC5511SN2R/AIE
VC7716HN2R/UMG
VCC4180V34/XSB
VCC61B4H3B/XEV
VC5511SN2R/ATS
VC7716HN3G/EUR
VCC4180V34/XTC
VCC61B5H3K/XEV
VC5511SN2R/SNH
VC7716VC2G/ABS
VCC4180V36/XEV
VCC61E0V3G/BOL
VC5511SN2Y/KUM
VC7716VC2G/UPC
VCC4180V36/XST
VCC61E0V3G/EUR
VC5511SN2Y/SNH
VC7716VC2R/ELT
VCC4180V39/SBW
VCC61E0V3G/GEN
VC5511SN2Y/TWL
VC7716VC2S/SAM
VCC4180V39/XEV
VCC61E0V3G/XEH
VC5511SN3B/HAJ
VC7716VC2S/UMG
VCC4180V39/XST
VCC61E1V31/BOL
VC5511SN3B/XSG
VC7716VC2S/XEO
VCC4181V34/XEV
VCC61E1V3R/BOL
VC5511SN3R/HAJ
VC7716VC3G/HAJ
VCC4181V37/SBW
VCC61E1V3R/XEH
VC5511SN3R/XSG
VC7716VC3G/XEH
VCC4181V37/XEV
VCC61E2V3K/XEO
VC5511SN3Y/CHA
VC7716VC3G/XSG
VCC4181V3O/SBW
VCC61E2V3R/BOL
VC5511SU1B/XAZ
VC7716VC3S/HAJ
VCC4187V3C/XEV
VCC61E2V3R/XEH
VC5511SU1R/XAZ
VC7716VC3S/SAE
VCC4187V3C/XSB
VCC61E3V3K/BOL
VC5511SU2B/XAZ
VC7716VC3S/XEH
VCC4188V3C/XEV
VCC61E3V3K/XEH
VC5511SU2R/XAZ
VC7716VC4G/BLS
VCC4190V37/XSG
VCC61E4V3R/XEO
VC5511SU2R/XBG
VC7716VC4G/SAR
VCC4190V3E/XZS
VCC61E7V31/XEO
VC5511SU2Y/DIS
VC7716VC4R/ATC
VCC41E1V3E/XEV
VCC61U2V3B/XSB
VC5511SU2Y/XTC
VC7716VC4S/JMG
VCC41E5V37/XEV
VCC61U4V3R/XSB
VC5511SU3Y/ITM
VC7716VN2G/FAL
VCC41F0S39/XEV
VCC6240V3B/XSB
VC5511SU3Y/MAK
VC7716VN2R/UMG
VCC41F1S37/XEV
VCC6240V3B/YAM
VC5511SU3Y/XSG
VC7716VN3G/EUR
VCC5610S37/EGT
VCC6240V3R/BOL
VC5511SX3R/XEZ
VC7716VN3G/KBW
VCC5610S38/XSB
VCC6260V3R/SWS
VC5512SU3P/XEV
VC7716VN3G/MAK
VCC5610S3A/KEV
VCC6260V3R/XSB
VC5512SU3R/XEV
VC7716VN3G/SBW
VCC5610S3A/KSB
VCC6260V4R/XSA
VC5512SU3Y/KBW
VC7716VP3S/SML
VCC5610S3A/XEV
VCC62E0V3G/EUR
VC5513SN2B/SNH
VC7717VN2R/UPC
VCC5610S3A/XSB
VCC62E0V3G/XEH
VC5513SN2B/TWL
VC7726VC2B/BAY
VCC5610S3K/KEV
VCC6340H3K/BOL
VC5513SN2R/SNH
VC7726VC2B/NEC
VCC5610S3K/RVC
VCC6340H3K/GEN
VC5513SN2R/XEO
VC7726VC2B/SKZ
VCC5610S3K/XEO
VCC6340H3K/XEH
VC5513SN2S/XST
VC7726VC2B/TWL
VCC5610S3K/XEV
VCC6345H3K/HAC
VC5513SN2Y/SNH
VC7726VC2S/NEC
VCC5610S3R/EGT
VCC6360H3A/SWS
VC5513SN3B/GHS
VC7726VC3S/GEN
VCC5610S3W/EGT
VCC6360H3K/XSH
VC5513SN3B/MAK
VC7726VN2B/FES
VCC5610S3W/XBG
VCC6365H3A/XSG
VC5513SN3B/MED
VC7726VN2R/FES
VCC5610X3W/XEV
VCC6366H31/ANU
VC5513SN3B/XSG
VC7726VN2S/GEN
VCC5611S32/XEO
VCC6367H3K/XSB
VC5513SN3R/GHS
VC7726VN3R/XEH
VCC5611S38/XEO
VCC7820V21/SAM
VC5513SN3R/XSG
VC7727VC2R/XEO
VCC5612S33/XEO
VCC7820V2B/FES
VC5513SN3Y/GHS
VC7727VC3B/XEH
VCC5616S3R/EGT
VCC7820V2B/HAC
VC5513SU3B/BOL
VC7727VC3R/GEN
VCC5620S31/XEV
VCC7820V2B/RUM
VC5513SU3B/IND
VC7727VC3R/XEH
VCC5620S37/XEV
VCC7820V2B/SKZ
VC5513SU3B/ITM
VC7727VC3R/XEO
VCC5620X37/XEV
VCC7820V2B/UMG
VC5513SU3R/IND
VC8916VC2R/FES
VCC5630V31/RVC
VCC7820V2G/XST
VC5513VN2R/ATS
VC8916VC3R/BOL
VCC5630V31/XEV
VCC7820V3B/HIM
VC5513VN2R/AUN
VC8916VN2R/HAC
VCC5630V32/XEV
VCC7820V3G/ALB
VC5513VN2R/DIS
VC8916VN2S/FMC
VCC5630V32/XSB
VCC7820V3G/BOL
VC5513VN2R/ELT
VC8916VN2S/HAC
VCC5630V34/HAC
VCC7820V3G/EUR
VC5513VN2R/FAL
VC8916VN3R/MAK
VCC5630V38/XEV
VCC7820V3G/GEN
VC5513VN2R/TWL
VC8916VT3S/KBW
VCC5630V38/XSB
VCC7820V3G/ITM
VC5513VN3B/ASH
VC8916VT3S/SBW
VCC5630V3A/RVC
VCC7820V3G/SBW
VC5513VN3R/ASH
VC8916VT3S/XEV
VCC5630V3A/XEV
VCC7820V3G/STV
VC5513VN3R/ERG
VC8926EC2S/HAC
VCC5630V3B/XEH
VCC7820V3G/XEH
VC5513VN3R/SHG
VC8926EC4R/ADH
VCC5630V3G/EGT
VCC7820V3G/XEV
VC5513VN3R/XEZ
VC8926EN2S/HAC
VCC5630V3K/EGT
VCC7820X2B/BDW
VC5513VN3Y/ASH
VC8926ET3B/KBW
VCC5630V3W/EUR
VCC7821V2B/UMG
VC5513VN4R/JMG
VC8926ET3B/SBW
VCC5630V3W/HAC
VCC7821V3N/GEN
VC5513VU2B/HAC
VC8926ET3B/XEV
VCC5630X32/XEV
VCC7821V3R/GEN
VC5513VU3B/BOL
VC8926VT3S/XEV
VCC5635V37/HAC
VCC7825V2B/XST
VC5513VU3B/SML
VC8927EC3B/ITM
VCC5635V3A/HAC
VCC7830V3R/SBW
VC5513VU3R/EIS
VC8927EC3B/XEH
VCC5635V3G/XEH
VCC7830V3R/XEV
VC5513VU3R/ERG
VC8927EN3B/GEN
VCC5635V3K/XEH
VCC7831V32/XEV
VC5513VU3R/ITM
VC8927EN3S/BOL
VCC5635V3W/KST
VCC7840V2B/BAY
VC5513VU3R/XSG
VC8928EC2B/UMG
VCC5635V3W/XST
VCC7840V2B/NEC
VC5513VU3Y/SML
VC8928EC3S/XSG
VCC5640V37/XEV
VCC7840V3B/EUR
VC5513VX3R/XEV
VC8928EN3B/EUR
VCC5640V37/XSB
VCC7840V3B/XSG
VC5514VU2B/HAC
VC8928EN3S/GEN
VCC5640V3K/XEV
VCC7840V3N/SBW
VC5514VU2R/HAC
VC8928ET3S/KBW
VCC5640V3R/XEV
VCC7840V3N/XEV
VC7613VC1B/XAO
VC8928ET3S/SBW
VCC5640V3R/XSB
VCC7840V3R/GEN
VC7613VC1G/XAO
VC8928ET3S/XEV
VCC5640X3R/XEV
VCC7840V4B/ATC
VC7614VN3B/XFA
VC8930EC2S/UMG
VCC5650S37/SML
VCC7850V3B/SBW
VC7614VN3G/ALB
VC8930EC3B/XEO
VCC5650S38/SML
VCC7850V3B/XEV
VC7614VN3G/EUR
VC8930EC3N/HAJ
VCC5650S3K/KZS
VCC7860H3R/XSG
VC7614VN3O/BOL
VC8930EC3N/SAE
VCC5650S3K/XPE
VCC7870V3B/SBW
VC7614VN3O/ITM
VC8930EC3N/XSG
VCC5650S3K/XZS
VCC7870V3B/XEV
VC7614VN3O/MAK
VC8930EC3S/XEH
VCC5650S3R/GEN
VCC7880H3G/XEV
VC7614VN3W/ALB
VC8930EC3S/XSG
VCC5650V3W/XEO
VCC7882H31/SBW
VC7614VN3W/XSG
VC8930EC4S/ATC
VCC5655S3W/BOL
VCC7884H3B/SBW
Общи
Вид оригинален продукт
Описание Филтърна торбичка
приложение Прахосмукачка

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
32.70лв.
  • Наличност: В наличност
  • Модел: DJ69-00420B
  • Тегло: 0.50kg
Използваме функционални бисквитки необходими за правилната работа на сайта. Оставайки, давате своето съгласие. Моля, запознайте се с нашите Бисквитки.