Menu
Your Cart

Сгъваема (телескопична) тръба за прахосмукачка на SAMSUNG-DJ97-00850A

Сгъваема (телескопична) тръба за прахосмукачка на SAMSUNG-DJ97-00850A
Сгъваема (телескопична) тръба за прахосмукачка на SAMSUNG-DJ97-00850A
Сгъваема (телескопична) тръба за прахосмукачка на SAMSUNG
Съвместими: DJ97-00862B, DJ97-00862A
Намира приложение в следните уреди:
VC-R932D
VCC7033V3S/XSP
VCC7850V4B/XEU
VCC9250V2B/NEC
VC-R934D
VCC7040V4S/ADH
VCC7851V4B/XEU
VCC9250V3B/XFA
VC11H4050VR/AC
VCC7043V3S/XFA
VCC7852V21/XST
VCC9250V3B/XSG
VC15H4010VR/EV
VCC7043V4B/XSA
VCC7852V2B/XAZ
VCC9250V4B/ATC
VC15H4010VR/MG
VCC7050H3G/SBW
VCC7852V2R/UMG
VCC9251V2B/XST
VC15H4010VR/SA
VCC7050H3G/XEV
VCC7852V31/HBH
VCC9251V2R/UMG
VC15H4010VR/ST
VCC7050H3S/ALB
VCC7852V31/XAG
VCC9251V3B/XFA
VC15H4010VR/TR
VCC7050H3S/DOR
VCC7852V3B/XFA
VCC9261E2S/HAC
VC15H4011VR/EV
VCC7050H3S/SBW
VCC7852V3B/XSP
VCC9271E2W/XST
VC15H4030H1/EV
VCC7050H3S/SML
VCC7860H3B/COP
VCC9350V3S/HAC
VC15H4030VB/EV
VCC7050H3S/XEC
VCC7860H3R/XSG
VCC9380V3B/BAY
VC15H4030VB/ME
VCC7050H3S/XEF
VCC7860H4R/ATC
VCC9380V3B/UMG
VC15H4030VB/SA
VCC7050H3S/XEG
VCC7866H32/XEG
VCC9380V3G/HAC
VC15H4030VB/SV
VCC7050H3S/XET
VCC7868H3K/XEG
VCC9380V3R/BAY
VC15H4031H1/EV
VCC7050H3S/XEV
VCC7870V3B/LIB
VCC9380V3R/HAC
VC15H4031VB/EV
VCC7051H3G/XEV
VCC7870V3B/XEG
VCC9380V3S/BAY
VC15H4050VY/EV
VCC7051H3S/XEV
VCC7870V4N/XEU
VCC9380V3S/HAC
VC15H4050VY/SA
VCC7053H1S/XAO
VCC7890H2R/NEC
VCC9390H3K/HAC
VC15H4050VY/SP
VCC7053H1S/XAP
VCC7890H3R/XSG
VCC9390H3R/HAC
VC15H4050VY/ST
VCC7060H2B/XSH
VCC7890H4R/ATC
VCC9390H3S/HAC
VC15H4050VY/SV
VCC7060H2S/HAC
VCC7970V3C/XEO
VCC9391H3K/HAC
VC15H4070H2/EV
VCC7060H2S/NEC
VCC8020H2R/HAC
VCD9420S31/BOL
VC15H4070VL/EV
VCC7060H3B/ALB
VCC8020H2S/HAC
VCD9420S31/XEH
VC15H4071H2/EV
VCC7060H3B/BOL
VCC8020H2S/XSH
VCD9420S31/XEV
VC15H4071VL/EV
VCC7060H3B/ERP
VCC8020H2S/XST
VCD9420S31/XSB
VC15K4110VR/EV
VCC7060H3B/SBW
VCC8020H3S/XFA
VCD9420S32/UMG
VC15K4110VR/SE
VCC7060H3B/XEO
VCC8020H3S/XSG
VCD9420S32/XEV
VC15K4110VR/ST
VCC7060H3B/XEV
VCC8020H3S/XSP
VCD9420S32/XSG
VC15K4110VR/SV
VCC7060H3S/COM
VCC8020H4S/ATC
VCD9420S33/BOL
VC15K4130HB/EV
VCC7060H3S/GEN
VCC8020H4S/NIL
VCD9420S33/XEH
VC15K4130VL/EV
VCC7060H3S/INT
VCC8040H2R/XSH
VCD9420S33/XSB
VC15K4130VL/SV
VCC7060H3S/LIB
VCC8040H2S/FAL
VCD9420S42/ATC
VC15K4135VL/ML
VCC7060H3S/XEC
VCC8040H3R/XFA
VCD9421S32/XEH
VC15K4135VL/ST
VCC7060H3S/XEG
VCC8040H3R/XSG
VCD9421S32/XEV
VC15K4170HG/EV
VCC7060H3S/XEH
VCC8040H4R/ATC
VCD9422S33/XEV
VC15K4170VP/EV
VCC7060H3S/XEN
VCC8150H2R/HAC
VC-R932D
VC15K4170VP/ME
VCC7060H3S/XEP
VCC8150H2S/HAC
VC15M2110SB/EV
VC15K4170VP/SA
VCC7060H3S/XSG
VCC8240V3R/UMG
VC15M2130SG/EV
VC15K4170VP/ST
VCC7060H3S/XSP
VCC8300V32/EUR
VC15M21A0SR/EV
VC15M2110SB/EV
VCC7060H3Z/SBW
VCC8300V34/SBW
VC15M21B0SN/EV
VC15M2130SG/EV
VCC7060H3Z/XEV
VCC8300V3B/XEV
VC18M2110SB/EV
VC15M21A0SR/EV
VCC7060H4B/XEU
VCC8305V23/YAM
VC18M2110SP/EV
VC15M21B0SN/EV
VCC7060H4S/ATC
VCC8305V31/XSG
VC18M2110SP/UK
VC15M251AWB/EV
VCC7061H3B/XEV
VCC8305V32/BOL
VC18M2130SR/EV
VC15M255AWR/EV
VCC7061H3Z/XEV
VCC8305V32/XSG
VC18M2150SG/AD
VC18M2110SB/EV
VCC7061H4S/XEU
VCC8305V33/XFA
VC18M2150SG/EV
VC18M2110SP/EV
VCC7063H2S/HAC
VCC8305V3R/SBW
VC18M2150SG/UK
VC18M2110SP/UK
VCC7063H3B/SBW
VCC8305V3R/STV
VC18M2150SN/EV
VC18M2130SR/EV
VCC7063H3S/SBW
VCC8305V3R/XEO
VC18M21A0S1/EV
VC18M2150SG/EV
VCC7065H3B/BOL
VCC8305V41/ATC
VC18M21A0S1/UK
VC18M21A0S1/EV
VCC7065H3B/ITM
VCC8305V42/ATC
VC18M21A0SB/EV
VC18M21A0S1/UK
VCC7065H3B/STV
VCC8315V2R/YAM
VC18M21A0SB/UK
VC18M21A0SB/EV
VCC7065H3S/XEC
VCC8315V3R/XFA
VC18M21B0S2/EV
VC18M21B0S2/EV
VCC7215H2G/SAM
VCC8315V3R/XSG
VC18M21C0CN/EV
VC18M21C0CN/EV
VCC7215H2G/XAZ
VCC8315V4R/ATC
VC18M21C0CR/EV
VC18M21C0CR/EV
VCC7215H2S/XSH
VCC8340H3R/XEV
VC18M21C0VN/EV
VC18M21C0VN/EV
VCC7215H2S/XST
VCC8345H32/BOL
VC18M21C0VN/UK
VC18M21C0VN/UK
VCC7215H3B/XFA
VCC8345H3R/XSG
VC18M21C0VR/EV
VC18M21C0VR/EV
VCC7215H3O/XFA
VCC8345H4R/ATC
VC18M21C0VR/UK
VC18M21D0CG/EV
VCC7215H3R/XFA
VCC8365V33/HAC
VC18M21D0CG/EV
VC18M21D0VG/EV
VCC7215H3S/SBW
VCC8365V3G/HAC
VC18M21D0VG/EV
VC20F30WDHL/EV
VCC7215H3S/XSP
VCC8410V32/XEN
VC18M21D0VG/UK
VC20F30WDHL/UK
VCC7245H3G/SBW
VCC8420V31/XEF
VC18M21N9VD/AD
VC20F30WNFN/EV
VCC7245H3O/XEH
VCC8421V21/DWP
VC18M21N9VD/EV
VC20F30WNGR/EV
VCC7245H4S/NIL
VCC8421V31/BOL
VC18M21N9VD/UK
VC20M251AWB/EV
VCC7250H2S/FAL
VCC8421V31/EUR
VC18M3179VD/AD
VC20M251AWB/UK
VCC7250H3G/XEO
VCC8421V31/SBW
VCC6631H3S/XEH
VC20M2520JP/EV
VCC7251H3O/XEH
VCC8421V31/STV
VCC6651H3K/XEH
VC20M253AWR/EV
VCC7252H3O/XEO
VCC8421V31/XEV
VCC6940H3S/XEV
VC20M2540CN/EV
VCC7275H3O/SBW
VCC8421V31/XSG
VCC7050H3S/XEC
VC20M2540JN/AD
VCC7281H3S/XEV
VCC8421V41/ATC
VCC7060H3B/XEO
VC20M2540JN/EV
VCC7291H3G/XEV
VCC8421X31/XEV
VCC7060H3S/XEH
VC20M2540JN/UK
VCC7293H3S/SBW
VCC8423V3U/BOL
VCC7294H3G/SBW
VC20M255ACB/EV
VCC7294H3G/SBW
VCC8430V2R/HAC
VCC7294H3G/XSB
VC20M255AWB/EV
VCC7294H3G/XSB
VCC8430V3S/XEE
VCC7295H3O/XSB
VC20M255AWB/UK
VCC7294H3O/XEV
VCC8431V3G/SBW
VCC8150H2R/HAC
VC20M255AWN/EV
VCC7295H3O/SBW
VCC8431V3G/XEV
VCC8150H2S/HAC
VC20M2560CP/EV
VCC7295H3O/XSB
VCC8431V3P/XEV
VCC8365V33/HAC
VC20M2560JP/EV
VCC7350V3B/SBW
VCC8431V3R/ERP
VCC8365V3G/HAC
VC20M257ACR/EV
VCC7350V3S/XEV
VCC8431V3R/GEN
VCD9420S31/BOL
VC20M257AWR/AD
VCC7355V3B/XEV
VCC8431V3R/INT
VCD9420S32/UMG
VC20M257AWR/EV
VCC7355V3S/SBW
VCC8431V3R/SBW
VCD9421S32/XEH
VC20M257AWR/UK
VCC7360H3G/SBW
VCC8431V3R/XSB
VC-R932D
VC20M2589JD/EV
VCC7360H3G/XEV
VCC8431X3G/XEV
VC15M2110SB/EV
VC20M2589JD/UK
VCC7365H3B/SBW
VCC8431X3P/XEV
VC15M2130SG/EV
VCC5455V3R/XSB
VCC7365H3B/XEV
VCC8432V3C/XEV
VC15M21A0SR/EV
VCC5485V3B/XSB
VCC7375H3R/SBW
VCC8432X3C/XEV
VC15M21B0SN/EV
VCC6630H3S/SML
VCC7375H3R/XEV
VCC8440V3U/XEF
VC18M2110SB/EV
VCC6630H3S/XET
VCC7376H3O/SBW
VCC8440V4N/XEU
VC18M2110SP/EV
VCC6631H2S/DWP
VCC7376H3O/XEV
VCC8441V31/EGT
VC18M2110SP/UK
VCC6631H3K/SWS
VCC7803V3N/XEN
VCC8441V31/TWL
VC18M2130SR/EV
VCC6631H3K/XAG
VCC7820V2B/FES
VCC8441V31/XSG
VC18M2150SG/AD
VCC6631H3S/XEH
VCC7820V2B/HAC
VCC8441V35/XEV
VC18M2150SG/EV
VCC6650H2S/XST
VCC7820V2B/RUM
VCC8441V41/ATC
VC18M2150SG/UK
VCC6650H3S/XEC
VCC7820V2B/SKZ
VCC8442V4U/XEU
VC18M2150SN/EV
VCC6651H3K/XEH
VCC7820V2B/UMG
VCC8443V3L/XEV
VC18M21A0S1/EV
VCC6680H3S/XET
VCC7820V3B/HIM
VCC8448V47/XEU
VC18M21A0S1/UK
VCC6780V3R/XEH
VCC7820V3G/BOL
VCC8450H3R/XEG
VC18M21A0SB/EV
VCC6940H3S/SBW
VCC7820V3G/ERP
VCC8451H2B/XST
VC18M21A0SB/UK
VCC6940H3S/XEV
VCC7820V3G/GEN
VCC8451H2C/XST
VC18M21B0S2/EV
VCC6950H3R/SBW
VCC7820V3G/XEH
VCC8451H2S/XST
VC18M21C0CN/EV
VCC6950H3R/XEV
VCC7820X2B/BDW
VCC8451H3B/BOL
VC18M21C0CR/EV
VCC6955H3B/XEV
VCC7821V3N/GEN
VCC8451H3B/ERP
VC18M21C0VN/EV
VCC7003V3G/XEC
VCC7821V3R/GEN
VCC8451H3O/SWS
VC18M21C0VN/UK
VCC7020V3B/GEN
VCC7825V2B/XST
VCC8451H3O/XAG
VC18M21C0VR/EV
VCC7020V3B/XEH
VCC7830V2B/UPC
VCC8451H3W/XFA
VC18M21C0VR/UK
VCC7020V3S/HIM
VCC7830V3B/SML
VCC8460H3B/XEG
VC18M21D0CG/EV
VCC7020V3S/XEP
VCC7830V3B/XEH
VCC8461H3O/HBH
VC18M21D0VG/EV
VCC7023V1S/XAZ
VCC7830V3G/EUR
VCC8461H3P/BOL
VC18M21D0VG/UK
VCC7023V2S/XAZ
VCC7830V3G/LIB
VCC8461H3P/INT
VC18M21N9VD/AD
VCC7023V3S/BOL
VCC7830V3N/BOL
VCC8480H3C/XEN
VC18M21N9VD/EV
VCC7023V3S/SBW
VCC7830V3N/ERP
VCC8480H3R/XEN
VC18M21N9VD/UK
VCC7023V3S/STV
VCC7830V3N/GEN
VCC8480H3S/XEN
VC18M3179VD/AD
VCC7030V2S/FES
VCC7830V3N/INT
VCC8481H3S/XST
VCC6631H3S/XEH
VCC7030V2S/UPC
VCC7830V3N/ITM
VCC8551H2K/UMG
VCC6651H3K/XEH
VCC7030V3S/BOL
VCC7830V3N/STV
VCC8551H3S/BOL
VCC6940H3S/XEV
VCC7030V3S/ERP
VCC7830V3N/XEO
VCC8571H3K/HBH
VCC7050H3S/XEC
VCC7030V3S/GEN
VCC7830V4G/XEU
VCC8571H3K/SWS
VCC7060H3B/XEO
VCC7030V3S/INT
VCC7830V4R/SMA
VCC8571H3K/XAG
VCC7060H3S/XEH
VCC7030V3S/ITM
VCC7840V3R/GEN
VCC9210V1B/UMG
VCC7294H3G/SBW
VCC7030V3S/LIB
VCC7840V4B/NIL
VCC9210V2S/UMG
VCC7294H3G/XSB
VCC7030V3S/SED
VCC7850V2R/XST
VCC9211V1B/XAZ
VCC7295H3O/XSB
VCC7030V3S/XEF
VCC7850V3B/BOL
VCC9211V2B/XAZ
VCC8150H2R/HAC
VCC7030V3S/XEH
VCC7850V3B/GEN
VCC9220V2B/FTS
VCC8150H2S/HAC
VCC7030V3S/XEN
VCC7850V3B/HBH
VCC9220V2B/HAC
VCC8365V33/HAC
VCC7030V3S/XEO
VCC7850V3B/XEF
VCC9220V2S/HAC
VCC8365V3G/HAC
VCC7030V3S/XSP
VCC7850V3B/XEN
VCC9220X2B/BDW
VCD9420S31/BOL
VCC7030V4S/RAD
VCC7850V3B/XEO
VCC9240V2K/HAC
VCD9420S32/UMG
VCC7030V4S/SMA
VCC7850V3B/XEP
VCC9240V2R/SKZ
VCD9421S32/XEH
VCC7030V4S/XEU
VCC7850V3B/XSP
VCC9240V2R/UPC
 
VCC7031V3S/XEF
VCC7850V3N/XEH
VCC9240V2S/HAC
 
VCC7033V2S/XST
VCC7850V4B/NIL
VCC9250V2B/FES
 
Общи
Вид оригинален продукт
Описание Тръба
приложение Прахосмукачка

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
80.41лв.
  • Наличност: В наличност
  • Модел: DJ97-00850A
  • Тегло: 1.00kg
Използваме функционални бисквитки необходими за правилната работа на сайта. Оставайки, давате своето съгласие. Моля, запознайте се с нашите Бисквитки.