Menu
Your Cart

Оригинално дистанционно за телевизор SAMSUNG, AA59-00741A

Оригинално дистанционно за телевизор SAMSUNG, AA59-00741A
Оригинално дистанционно за телевизор SAMSUNG, AA59-00741A

Код – AA59-00741A
Оригинално дистанционно за телевизор  SAMSUNG
Намира приложение в следните уреди:

UA32H6400AKXMR UE40JU6645UXXE UE50H6470SSXZG UE55JU7500TXZF
UA32H6400AKXXT UE40JU6650SXXH UE50H6475SUXXE UE55JU7502TXXH
UA40H6400AKXMR UE40JU6650SXXN UE50HU6900SXXC UE55JU7505TXXE
UA40H6400AKXXT UE40JU6652UXXH UE50HU6900SXXH UE55JU7580TXZG
UA40H6400ASXRD UE40JU6655UXXE UE50HU6900SXXN UE55JU7590TXZG
UA40HU7000KXXT UE40JU6670SXXH UE50HU6900SXZF UE60H7000SLXXC
UA40JU6600KXXT UE40JU6670SXXN UE50HU6900SXZG UE60H7000SLXXH
UA40JU6600SXNZ UE40JU6670UXXU UE50HU6900UXXH UE60H7000SLXXN
UA46H7000AKXXT UE40JU6670UXZF UE50HU6900UXXU UE60H7000SLXZF
UA48H6400AKXMR UE40JU6672UXXH UE50HU6905UXXE UE60H7000STXXH
UA48H6400AKXXT UE40JU6675UXXE UE55H6400AKXXH UE60H7000STXXU
UA48H6400ASXRD UE40JU6740SXXH UE55H6400AKXXU UE60H7005SQXXE
UA48H8000AKXMR UE40JU6740SXXN UE55H6400AWXXC UE60H7080SVXZG
UA48H8000AKXXT UE40JU6740UXXC UE55H6400AWXXH UE60H7090SVXZG
UA48HU8500KXXT UE40JU6740UXXU UE55H6400AWXXN UE65H6400AKXXH
UA48JU6600KXXT UE40JU6740UXZG UE55H6400AWXZF UE65H6400AKXXU
UA48JU6600SXNZ UE40JU6742UXXH UE55H6470SSXXC UE65H6400AWXXC
UA48JU7000KXXT UE40JU6745UXXE UE55H6470SSXXH UE65H6400AWXXH
UA48JU7500KXXT UE40JU6750UXXN UE55H6470SSXZG UE65H6400AWXXN
UA50HU7000KXMR UE40JU6750UXZG UE55H6475SUXXE UE65H6400AWXZF
UA50HU7000KXXT UE40JU6770UXXN UE55H6500SLXXC UE65H6470SSXXH
UA50HU7000WXRD UE40JU6770UXZG UE55H6500SLXXH UE65H6470SSXZG
UA50JU7000SXNZ UE40JU7000LXXH UE55H6500SLXXN UE65H6475SUXXE
UA55H6400AKXMR UE40JU7000LXXN UE55H6500SLXZF UE65H8000SLXXC
UA55H6400AKXXT UE40JU7000TXXC UE55H6500STXXH UE65H8000SLXXH
UA55H6400ASXRD UE40JU7000TXXU UE55H6500STXXU UE65H8000SLXXN
UA55H6400TKXXT UE40JU7000TXZF UE55H6505STXXE UE65H8000SLXZF
UA55H7000AKXXT UE40JU7002TXXH UE55H6590SVXZG UE65H8000STXXH
UA55H7000AWXRD UE40JU7005TXXE UE55H6600SVXZG UE65H8000STXXU
UA55H8000AKXMR UE40JU7080TXZG UE55H6620SVXZG UE65H8005SQXXE
UA55H8000AKXXT UE40JU7090TXZG UE55H6640SLXXC UE65H8080SQXZG
UA55H8000AWXRD UE40S9ASXXH UE55H6640SLXXH UE65H8090SVXZG
UA55HU7000KXMR UE40S9ASXXN UE55H6640SLXXN UE65HU7200SXXC
UA55HU7000KXXT UE40S9AUXXC UE55H6640SLXZF UE65HU7200SXXH
UA55HU7000WXRD UE40S9AUXXE UE55H6640STXXH UE65HU7200SXXN
UA55HU7200KXXT UE40S9AUXXU UE55H6650SLXXH UE65HU7200SXZF
UA55HU7200WXRD UE40S9AUXZF UE55H6650SLXXN UE65HU7200SXZG
UA55HU8500KXXT UE40S9AUXZG UE55H6650SLXZF UE65HU7200UXXH
UA55HU8500WXRD UE46H7000SLXXC UE55H6650STXXH UE65HU7200UXXU
UA55HU8700WXRD UE46H7000SLXXH UE55H6655STXXE UE65HU7205UXXE
UA55HU9000KXMR UE46H7000SLXXN UE55H6670SLXXH UE65HU7500LXXC
UA55HU9000KXXT UE46H7000SLXZF UE55H6670SLXXN UE65HU7500LXXH
UA55HU9000WXRD UE46H7000STXXH UE55H6670SLXZF UE65HU7500LXXN
UA55JS8000KXXT UE46H7000STXXU UE55H6670STXXH UE65HU7500LXZF
UA55JS8000WXNZ UE46H7005SQXXE UE55H6670STXXU UE65HU7500TXXH
UA55JS8000WXXY UE46H7080SVXZG UE55H6675STXXE UE65HU7500TXXU
UA55JS9000KXXT UE46H7090SVXZG UE55H6690SVXZG UE65HU7505TXXE
UA55JS9000WXNZ UE48H6400AKXXH UE55H6700SLXXH UE65HU7580TXZG
UA55JS9000WXXY UE48H6400AKXXU UE55H6700SLXXN UE65HU7590LXZG
UA55JU6600KXXT UE48H6400AWXXC UE55H6700STXXH UE65HU8200LXXC
UA55JU6600SXNZ UE48H6400AWXXH UE55H6700STXXU UE65HU8200LXXH
UA55JU6600WXXY UE48H6400AWXXN UE55H6705STXXE UE65HU8200LXXN
UA55JU7000KXXT UE48H6400AWXZF UE55H6740SVXZG UE65HU8200LXZF
UA55JU7000SXNZ UE48H6470SSXXC UE55H6750SVXZG UE65HU8200TXXH
UA55JU7000WXXY UE48H6470SSXXH UE55H6770SVXZG UE65HU8200TXXU
UA55JU7500KXXT UE48H6470SSXZG UE55H6850AKXXU UE65HU8205TXXE
UA55JU7500SXNZ UE48H6475SUXXE UE55H6850AWXXC UE65HU8280TXZG
UA55JU7500WXXY UE48H6500SLXXC UE55H6850AWXXH UE65HU8290LXZG
UA60H6400AKXMR UE48H6500SLXXH UE55H6850AWXXN UE65HU8500LXXC
UA60H6400AKXXT UE48H6500SLXXN UE55H6850AWXZF UE65HU8500LXXH
UA60H6400ASXRD UE48H6500SLXZF UE55H6890SSXZG UE65HU8500LXXN
UA60H7000AKXXT UE48H6500STXXH UE55H6895SUXXE UE65HU8500LXZF
UA60H7000AWXRD UE48H6500STXXU UE55H7000SLXXC UE65HU8500TXXH
UA60JU7000WXXY UE48H6505STXXE UE55H7000SLXXH UE65HU8500TXXU
UA65H6400AKXMR UE48H6580SVXZG UE55H7000SLXXN UE65HU8505QXXE
UA65H6400AKXXT UE48H6590SVXZG UE55H7000SLXZF UE65HU8580QXZG
UA65H6400ASXRD UE48H6600SVXZG UE55H7000STXXH UE65HU8590VXZG
UA65H7000AKXXT UE48H6620SVXZG UE55H7000STXXU UE65JS8500LXXH
UA65H8000AKXMR UE48H6640SLXXC UE55H7005SQXXE UE65JS8500LXXN
UA65H8000AKXXT UE48H6640SLXXH UE55H7080SVXZG UE65JS8500TXXC
UA65H8000AWXRD UE48H6640SLXXN UE55H7090SVXZG UE65JS8500TXXU
UA65HU7200KXXT UE48H6640SLXZF UE55H8000SLXXC UE65JS8500TXZF
UA65HU7200WXRD UE48H6640STXXH UE55H8000SLXXH UE65JS8502TXXH
UA65HU8500KXXT UE48H6650SLXXH UE55H8000SLXXN UE65JS8505TXXE
UA65HU8500WXRD UE48H6650SLXXN UE55H8000SLXZF UE65JS8580TXZG
UA65HU8700WXRD UE48H6650SLXZF UE55H8000STXXH UE65JS8590TXZG
UA65HU9000KXMR UE48H6650STXXH UE55H8000STXXU UE65JS9000LXXH
UA65HU9000KXXT UE48H6655STXXE UE55H8005SQXXE UE65JS9000LXXN
UA65HU9000WXRD UE48H6670SLXXH UE55H8080SQXZG UE65JS9000TXXC
UA65JS8000KXXT UE48H6670SLXXN UE55H8090SVXZG UE65JS9000TXXU
UA65JS8000WXNZ UE48H6670SLXZF UE55HU6900SXXC UE65JS9002TXXH
UA65JS8000WXXY UE48H6670STXXH UE55HU6900SXXH UE65JS9005QXXE
UA65JS9000KXXT UE48H6670STXXU UE55HU6900SXXN UE65JS9080QXZG
UA65JS9000WXNZ UE48H6675STXXE UE55HU6900SXZF UE65JS9090QXZG
UA65JS9000WXXY UE48H6690SVXZG UE55HU6900SXZG UE65JS9500LXXH
UA65JS9500WXNZ UE48H6700SLXXC UE55HU6900UXXH UE65JS9500LXXN
UA65JS9500WXXY UE48H6700SLXXH UE55HU6900UXXU UE65JS9500TXXC
UA65JU6600KXXT UE48H6700SLXXN UE55HU6905UXXE UE65JS9500TXXU
UA65JU6600SXNZ UE48H6700STXXH UE55HU7200SXXC UE65JS9500TXZF
UA65JU6600WXXY UE48H6700STXXU UE55HU7200SXXH UE65JS9502TXXH
UA65JU7000WXXY UE48H6705STXXE UE55HU7200SXXN UE65JS9505QXXE
UA65JU7500SXNZ UE48H6740SVXZG UE55HU7200SXZF UE65JS9580QXZG
UA65JU7500WXXY UE48H6750SVXZG UE55HU7200SXZG UE65JS9590QXZG
UA75H6400AKXXT UE48H6770SVXZG UE55HU7200UXXH UE65JU6500KXXC
UA75H6400ASXRD UE48H6850AKXXU UE55HU7200UXXU UE65JU6500KXXU
UA75H7000AKXXT UE48H6850AWXXC UE55HU7205UXXE UE65JU6500WXXH
UA75JU7000WXXY UE48H6850AWXXH UE55HU7500LXXC UE65JU6500WXXN
UA78HU9000KXXT UE48H6850AWXXN UE55HU7500LXXH UE65JU6550UXZG
UA78HU9000WXRD UE48H6850AWXZF UE55HU7500LXXN UE65JU6560UXZG
UA78JS9500KXXT UE48H6890SSXZG UE55HU7500LXZF UE65JU6570UXZF
UA78JS9500WXNZ UE48H6895SUXXE UE55HU7500TXXH UE65JU6570UXZG
UA78JS9500WXXY UE48H8000SLXXC UE55HU7500TXXU UE65JU6572UXXH
UA78JU7500SXNZ UE48H8000SLXXH UE55HU7505TXXE UE65JU6575UXXE
UA78JU7500WXXY UE48H8000SLXXN UE55HU7580TXZG UE65JU7000LXXH
UA85JU7000SXNZ UE48H8000SLXZF UE55HU7590LXZG UE65JU7000LXXN
UA85JU7000WXXY UE48H8000STXXH UE55HU8200LXXC UE65JU7000TXXC
UA88JS9500WXXY UE48H8000STXXU UE55HU8200LXXH UE65JU7000TXXU
UE110S9STXZG UE48H8005SQXXE UE55HU8200LXXN UE65JU7000TXZF
UE32H6400AKXXH UE48H8080SQXZG UE55HU8200LXZF UE65JU7002TXXH
UE32H6400AKXXU UE48H8090SVXZG UE55HU8200TXXH UE65JU7005TXXE
UE32H6400AWXXC UE48HU7500LXXC UE55HU8200TXXU UE65JU7080TXZG
UE32H6400AWXXH UE48HU7500LXXH UE55HU8205TXXE UE65JU7090TXZG
UE32H6400AWXXN UE48HU7500LXXN UE55HU8280TXZG UE65JU7500LXXH
UE32H6400AWXZF UE48HU7500LXZF UE55HU8290LXZG UE65JU7500LXXN
UE32H6470SSXZG UE48HU7500TXXH UE55HU8500LXXC UE65JU7500TXXC
UE32H6475SUXXE UE48HU7500TXXU UE55HU8500LXXH UE65JU7500TXXU
UE32S9AUXXC UE48HU7505TXXE UE55HU8500LXXN UE65JU7500TXZF
UE32S9AUXXE UE48HU7580TXZG UE55HU8500LXZF UE65JU7502TXXH
UE32S9AUXXN UE48HU7590LXZG UE55HU8500TXXH UE65JU7505TXXE
UE32S9AUXXU UE48JS8500LXXH UE55HU8500TXXU UE65JU7580TXZG
UE32S9AUXZG UE48JS8500LXXN UE55HU8505QXXE UE65JU7590TXZG
UE40H6400AKXXH UE48JS8500TXXC UE55HU8580QXZG UE75H6400AKXXU
UE40H6400AKXXU UE48JS8500TXXU UE55HU8590VXZG UE75H6400AWXXC
UE40H6400AWXXC UE48JS8500TXZF UE55JS8000LXXH UE75H6400AWXXH
UE40H6400AWXXH UE48JS8502TXXH UE55JS8000LXXN UE75H6400AWXXN
UE40H6400AWXXN UE48JS8505TXXE UE55JS8000TXXC UE75H6400AWXZF
UE40H6400AWXZF UE48JS8580TXZG UE55JS8000TXXU UE75H6470SSXZG
UE40H6470SSXXC UE48JS8590TXZG UE55JS8000TXZF UE75H6475SUXXE
UE40H6470SSXXH UE48JS9000LXXH UE55JS8002TXXH UE75HU7500LXXC
UE40H6470SSXZG UE48JS9000LXXN UE55JS8005TXXE UE75HU7500LXXH
UE40H6475SUXXE UE48JS9000TXXC UE55JS8080TXZG UE75HU7500LXXN
UE40H6500SLXXC UE48JS9000TXXU UE55JS8090TXZG UE75HU7500LXZF
UE40H6500SLXXH UE48JS9000TXZF UE55JS8500LXXH UE75HU7500TXXH
UE40H6500SLXXN UE48JS9002TXXH UE55JS8500LXXN UE75HU7500TXXU
UE40H6500SLXZF UE48JS9005QXXE UE55JS8500TXXC UE75HU7505TXXE
UE40H6500STXXH UE48JS9080QXZG UE55JS8500TXXU UE75HU7580TXZG
UE40H6500STXXU UE48JS9090QXZG UE55JS8500TXZF UE75HU7590LXZG
UE40H6505STXXE UE48JU6500KXXC UE55JS8502TXXH UE75JU7000LXXH
UE40H6580SVXZG UE48JU6500KXXU UE55JS8505TXXE UE75JU7000LXXN
UE40H6590SVXZG UE48JU6500KXZF UE55JS8580TXZG UE75JU7000TXXC
UE40H6600SVXZG UE48JU6500WXXH UE55JS8590TXZG UE75JU7000TXXU
UE40H6620SVXZG UE48JU6500WXXN UE55JS9000LXXH UE75JU7000TXZF
UE40H6640SLXXC UE48JU6550UXZG UE55JS9000LXXN UE75JU7002TXXH
UE40H6640SLXXH UE48JU6560UXZG UE55JS9000TXXC UE75JU7005TXXE
UE40H6640SLXXN UE48JU6570UXZF UE55JS9000TXXU UE75JU7080TXZG
UE40H6640SLXZF UE48JU6570UXZG UE55JS9000TXZF UE75JU7090TXZG
UE40H6640STXXH UE48JU6572UXXH UE55JS9002TXXH UE78HU8500LXXC
UE40H6650SLXXH UE48JU6575UXXE UE55JS9005QXXE UE78HU8500LXXH
UE40H6650SLXXN UE48JU6640SXXH UE55JS9080QXZG UE78HU8500LXXN
UE40H6650SLXZF UE48JU6640UXXC UE55JS9090QXZG UE78HU8500LXZF
UE40H6650STXXH UE48JU6640UXXN UE55JU6500KXXC UE78HU8500TXXH
UE40H6655STXXE UE48JU6640UXZF UE55JU6500KXXU UE78HU8500TXXU
UE40H6670SLXXH UE48JU6640UXZG UE55JU6500KXZF UE78HU8505QXXE
UE40H6670SLXXN UE48JU6642UXXH UE55JU6500WXXH UE78HU8580QXZG
UE40H6670SLXZF UE48JU6645UXXE UE55JU6500WXXN UE78HU8590VXZG
UE40H6670STXXH UE48JU6650SXXH UE55JU6550UXZG UE78JS9500LXXH
UE40H6670STXXU UE48JU6650SXXN UE55JU6560UXZG UE78JS9500LXXN
UE40H6675STXXE UE48JU6650UXXC UE55JU6570UXZF UE78JS9500TXXC
UE40H6690SVXZG UE48JU6652UXXH UE55JU6570UXZG UE78JS9500TXXU
UE40H6700SLXXH UE48JU6655UXXE UE55JU6572UXXH UE78JS9500TXZF
UE40H6700SLXXN UE48JU6670SXXH UE55JU6575UXXE UE78JS9502TXXH
UE40H6700STXXH UE48JU6670SXXN UE55JU6640SXXH UE78JS9505QXXE
UE40H6700STXXU UE48JU6670UXXU UE55JU6640UXXC UE78JS9580QXZG
UE40H6705STXXE UE48JU6670UXZF UE55JU6640UXXN UE78JS9590QXZG
UE40H6740SVXZG UE48JU6672UXXH UE55JU6640UXZF UE78JU7500LXXH
UE40H6750SVXZG UE48JU6675UXXE UE55JU6640UXZG UE78JU7500LXXN
UE40H6770SVXZG UE48JU6740SXXH UE55JU6642UXXH UE78JU7500TXXC
UE40H7000SLXXC UE48JU6740SXXN UE55JU6650SXXH UE78JU7500TXXU
UE40H7000SLXXH UE48JU6740UXXC UE55JU6650SXXN UE78JU7500TXZF
UE40H7000SLXXN UE48JU6740UXXU UE55JU6650UXXC UE78JU7502TXXH
UE40H7000SLXZF UE48JU6740UXZG UE55JU6652UXXH UE78JU7505TXXE
UE40H7000STXXH UE48JU6742UXXH UE55JU6655UXXE UE78JU7580TXZG
UE40H7000STXXU UE48JU6745UXXE UE55JU6670SXXH UE78JU7590TXZG
UE40H7005SQXXE UE48JU6750UXXN UE55JU6670SXXN UE85HU7500LXXC
UE40H7080SVXZG UE48JU6750UXZG UE55JU6670UXXU UE85HU7500LXXH
UE40H7090SVXZG UE48JU6770UXXN UE55JU6670UXZF UE85HU7500LXXN
UE40HU6900SXXC UE48JU6770UXZG UE55JU6672UXXH UE85HU7500LXZF
UE40HU6900SXXH UE48JU7000LXXH UE55JU6675UXXE UE85HU7500TXXH
UE40HU6900SXXN UE48JU7000LXXN UE55JU6740SXXH UE85HU7500TXXU
UE40HU6900SXZF UE48JU7000TXXC UE55JU6740SXXN UE85HU7505TXXE
UE40HU6900SXZG UE48JU7000TXXU UE55JU6740UXXC UE85HU7580TXZG
UE40HU6900UXXH UE48JU7002TXXH UE55JU6740UXXU UE85HU7590LXZG
UE40HU6900UXXU UE48JU7005TXXE UE55JU6740UXZG UE85JU7000LXXH
UE40HU6905UXXE UE48JU7080TXZG UE55JU6742UXXH UE85JU7000LXXN
UE40JU6500KXXC UE48JU7090TXZG UE55JU6745UXXE UE85JU7000TXXC
UE40JU6500KXXU UE48JU7500LXXH UE55JU6750UXXN UE85JU7000TXXU
UE40JU6500KXZF UE48JU7500LXXN UE55JU6750UXZG UE85JU7000TXZF
UE40JU6500WXXH UE48JU7500TXXC UE55JU6770UXXN UE85JU7002TXXH
UE40JU6500WXXN UE48JU7500TXXU UE55JU6770UXZG UE85JU7005TXXE
UE40JU6550UXZG UE48JU7500TXZF UE55JU7000LXXH UE85JU7080TXZG
UE40JU6560UXZG UE48JU7502TXXH UE55JU7000LXXN UE85JU7090TXZG
UE40JU6570UXZF UE48JU7505TXXE UE55JU7000TXXC UE88JS9500LXXH
UE40JU6570UXZG UE48JU7580TXZG UE55JU7000TXXU UE88JS9500LXXN
UE40JU6572UXXH UE48JU7590TXZG UE55JU7002TXXH UE88JS9500TXXC
UE40JU6575UXXE UE50H6400AKXXH UE55JU7005TXXE UE88JS9500TXXU
UE40JU6640SXXH UE50H6400AKXXU UE55JU7080TXZG UE88JS9500TXZF
UE40JU6640UXXC UE50H6400AWXXC UE55JU7090TXZG UE88JS9502TXXH
UE40JU6640UXXN UE50H6400AWXXH UE55JU7500LXXH UE88JS9505QXXE
UE40JU6640UXZF UE50H6400AWXXN UE55JU7500LXXN UE88JS9580QXZG
UE40JU6640UXZG UE50H6400AWXZF UE55JU7500TXXC UE88JS9590QXZG
UE40JU6642UXXH UE50H6470SSXXC UE55JU7500TXXU  
Общи
Вид оригинален продукт
Описание Инфраред дистанционно
приложение Телевизор

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
64.00лв.
  • Наличност: В наличност
  • Модел: AA59-00741A
  • Тегло: 0.50kg
Използваме функционални бисквитки необходими за правилната работа на сайта. Оставайки, давате своето съгласие. Моля, запознайте се с нашите Бисквитки.