Menu
Your Cart

Мотор ( двигател) с турбина за прахосмукачка SAMSUNG DJ31-00097A

Мотор ( двигател) с турбина за прахосмукачка SAMSUNG  DJ31-00097A
Мотор ( двигател) с турбина за прахосмукачка SAMSUNG DJ31-00097A
Мотор ( двигател) с турбина за прахосмукачка SAMSUNG
Характеристики: VCM-M10GUAA,9.1A,50HZ,AC230 , 2000W
Намира приложение в следните уреди:
VC16ESNMAUB/SC
VC20EHNDC6B/EV
VCC4790H32/XBM
VCC6780V3R/UMG
VC16GVNMANC/SC
VC20EHNDCNC/EV
VCC4790H32/XEH
VCC6780V3R/XEH
VC18K5150HP/UZ
VC20F30WDHL/EV
VCC4790H32/YAM
VCC6780V3R/XSG
VC18K5170HG/UZ
VC20F30WDHL/UK
VCC4790H33/BOL
VCC6780V3W/SML
VC18K5177HB/UZ
VC20F30WNAR/EV
VCC4790H33/XEH
VCC6782V3R/HAC
VC18M2110SB/EV
VC20F30WNAR/ZS
VCC4790H33/XEO
VCC6782V3R/XEV
VC18M2110SP/EV
VC20F30WNBR/MG
VCC4790H33/XST
VCC6787V3B/XFA
VC18M2110SP/UK
VC20F30WNBR/SG
VCC4790H33/XSV
VCC6790H3B/BOL
VC18M2120SB/GT
VC20F30WNBR/SP
VCC4790H3R/XEF
VCC6790H3B/XEO
VC18M2120SB/MA
VC20F30WNBR/TR
VCC4790H3R/XET
VCC6790H3N/XEF
VC18M2120SB/MG
VC20F30WNCN/EV
VCC4795H3K/XEH
VCC6790H3N/XEH
VC18M2120SB/ML
VC20F30WNEL/EV
VCC4799H33/XST
VCC6790H3R/EGT
VC18M2120SB/SE
VC20F30WNFN/EV
VCC5241C33/XEV
VCC6790H3R/XSB
VC18M2120SB/SG
VC20F30WNGR/EV
VCC5251C3R/XEV
VCC6890H3K/XEV
VC18M2120SB/ST
VC20M2510WB/GT
VCC5252C3K/XEV
VCC6890H3N/XSB
VC18M2120SB/SV
VC20M2510WB/MG
VCC5270S3B/XZS
VCC6890H3W/XEO
VC18M2120SB/YL
VC20M2510WB/SG
VCC5280V36/XEH
VCC6892H3W/XEV
VC18M2120SB/ZS
VC20M2510WB/ST
VCC5280V3B/XEF
VCC7480V3R/XEE
VC18M2130SR/EV
VC20M2510WB/SV
VCC5280V3P/XEH
VCC7480V3R/XEG
VC18M2150SG/AD
VC20M251AWB/EV
VCC5282V35/XEF
VCC7480V3R/XEH
VC18M2150SG/EV
VC20M251AWB/UK
VCC5285V3O/BOL
VCC7480V3R/XEN
VC18M2150SG/UK
VC20M2520JP/EV
VCC5285V3O/XEO
VCC7485V3K/BOL
VC18M2150SN/EV
VC20M2525JP/UZ
VCC5285V3P/BOL
VCC7485V3K/XEH
VC18M21A0S1/EV
VC20M2530WR/GT
VCC5480V31/EGT
VCC7485V3K/XEO
VC18M21A0S1/UK
VC20M2530WR/SG
VCC5480V31/XSG
VCC7485V3R/BOL
VC18M21A0SB/EV
VC20M253AWR/EV
VCC5480V32/ATH
VCC7490H3K/UMG
VC18M21A0SB/UK
VC20M253BWR/UZ
VCC5480V32/XSV
VCC7490H3K/XEE
VC18M21B0S2/EV
VC20M2540CN/EV
VCC5480V33/XEV
VCC7490H3K/XEN
VC18M21C0CN/EV
VC20M2540JN/AD
VCC5480V3B/XEN
VCC7495C3K/HAC
VC18M21C0CR/EV
VC20M2540JN/EV
VCC5480V3B/XEO
VCC7495H3K/HAC
VC18M21C0VN/EV
VC20M2540JN/UK
VCC5480V3B/XET
VCC7495H3K/XSB
VC18M21C0VN/UK
VC20M2545JN/UZ
VCC5480V3B/XTR
VCC7495H3K/XTR
VC18M21C0VR/EV
VC20M255ACB/EV
VCC5480V3R/XEF
VCC7495X3K/HAC
VC18M21C0VR/UK
VC20M255AWB/EV
VCC5480V3R/XTR
VCC8440V3U/XEF
VC18M21D0CG/EV
VC20M255AWB/UK
VCC5481V31/XEO
VCC8441V31/EGT
VC18M21D0VG/EV
VC20M255AWN/EV
VCC5481V32/XEV
VCC8441V31/TWL
VC18M21D0VG/UK
VC20M255BWB/UZ
VCC5482V33/XEV
VCC8441V31/XSG
VC18M21L0S1/GT
VC20M2560CP/EV
VCC5483V32/XEV
VCC8441V35/XEV
VC18M21L0S1/SG
VC20M2560JP/EV
VCC5485V33/XEH
VCC8443V3L/XEV
VC18M21M0VN/ST
VC20M2565JP/UZ
VCC5485V33/XEN
VCC8480H3B/XEG
VC18M21M0VN/SV
VC20M257ACR/EV
VCC5485V33/XEO
VCC8480H3C/XEN
VC18M21M0VN/TC
VC20M257AWR/AD
VCC5485V3B/XSB
VCC8480H3R/XEE
VC18M21N9VD/AD
VC20M257AWR/EV
VCC5485V3R/BOL
VCC8480H3R/XEN
VC18M21N9VD/EV
VC20M257AWR/UK
VCC5485V3R/XEH
VCC8480H3S/XEN
VC18M21N9VD/UK
VC20M257BWR/UZ
VCC5485V3R/XEP
VCC8481H34/XEV
VC18M3110VB/BM
VC20M2589JD/EV
VCC5490H31/XEV
VCC8481H3K/HAC
VC18M3110VB/FA
VC20M2589JD/UK
VCC5490H31/XSB
VCC8481H3R/ANU
VC18M3110VB/GT
VCC4370S3B/KEP
VCC5490H32/XEO
VCC8481H3R/TWL
VC18M3110VB/MA
VCC4370S3B/XEP
VCC5491H31/XEV
VCC8481H3R/XSG
VC18M3110VB/MG
VCC4370S3K/XEC
VCC5670V3G/BOL
VCC8481H3S/HAC
VC18M3110VB/ML
VCC4370S3W/XEF
VCC5670V3K/BOL
VCC8481H3S/XST
VC18M3110VB/SG
VCC4380V32/XSP
VCC5670V3K/GEN
VCC8481H3W/HAC
VC18M3110VB/ST
VCC4380V38/XSP
VCC5670V3K/KOL
VCC8483H33/XEV
VC18M3110VB/SV
VCC4380V3B/XEF
VCC5670V3K/XEN
VCC8483H3K/HAC
VC18M3110VB/YL
VCC4380V3B/XET
VCC5670V3R/TWL
VCC8580H3C/XEG
VC18M3110VB/ZS
VCC4380V3B/XFA
VCC5670V3W/KEF
VCC8580H3S/XEG
VC18M3120V1/EV
VCC4380V3K/KEF
VCC5670V3W/KEH
VCC8581H3C/HAC
VC18M3120V1/UK
VCC4380V3K/KFA
VCC5670V3W/XEF
VCC8581H3K/ANU
VC18M3120VB/EV
VCC4380V3K/XEF
VCC5670V3W/XEH
VCC8581H3S/XEO
VC18M3120VB/UK
VCC4380V3K/XFA
VCC5670V3W/XEN
VCC8581H3S/XEV
VC18M3120VU/EV
VCC4380V3W/XET
VCC5675V36/XSP
VCC8583H3C/HAC
VC18M3120VU/UK
VCC438SV3K/XET
VCC5675V3A/EGT
VCC8583H3K/XEV
VC18M3125V1/UZ
VCC438SV3W/KFA
VCC5675V3A/KGT
VCC8585H3S/XEV
VC18M3125VB/UZ
VCC438SV3W/XEP
VCC5675V3A/KUM
VCC8587H3K/XEV
VC18M3125VU/UZ
VCC438SV3W/XFA
VCC5675V3A/RUM
VCC8680V3A/ANU
VC18M3130V1/SV
VCC4390H34/EUR
VCC5675V3K/BOL
VCC8680V3A/XEC
VC18M3140VN/EV
VCC4390H34/XEF
VCC5675V3K/EGT
VCC8680V3A/XEP
VC18M3150VU/ML
VCC4390H3B/XET
VCC5675V3W/XSV
VCC8680V3A/XFA
VC18M3150VU/ST
VCC4470S3B/BOL
VCC5678V3S/XTR
VCC8680V3B/XEV
VC18M3160VG/EV
VCC4470S3B/XEC
VCC56B0S32/EGT
VCC8680V3K/XEE
VC18M3160VG/UK
VCC4470S3B/XSB
VCC56B0S32/GEN
VCC8680V3K/XEF
VC18M3179VD/AD
VCC4470S3G/BOL
VCC56B0S32/TWL
VCC8680V3R/XEV
VC18M31A0HP/EV
VCC4470S3G/XEP
VCC56B0S32/XSG
VCC8685V3R/XEV
VC18M31A0HP/GT
VCC4470S3G/XSB
VCC56B0S37/TWL
VCC8690H3A/XST
VC18M31A0HP/SG
VCC4470S3O/BOL
VCC56B0S37/XSG
VCC8690H3A/XSV
VC18M31A0HP/UK
VCC4470S3O/EGT
VCC56B0S38/TWL
VCC8690H3A/XTR
VC18M31A0HU/EV
VCC4470S3O/UMG
VCC56B0S38/XSG
VCC8690H3B/XEV
VC18M31A5HP/UZ
VCC4470S3O/XEV
VCC56B0S3K/ANU
VCC8695H3B/XEV
VC18M31A5HU/UZ
VCC4470S3O/XSB
VCC56B0S3K/KFA
VCC8780H3A/BOL
VC18M31B0HN/AD
VCC4470S3O/XSG
VCC56B0S3K/XEF
VCC8780H3A/TWL
VC18M31B0HN/EV
VCC4470S3O/XZS
VCC56B0S3K/XFA
VCC8780H3A/XEH
VC18M31B0HN/UK
VCC4470S3R/XFA
VCC56B0S3K/YAM
VCC8780H3A/XSG
VC18M31B5HG/UZ
VCC4470S3R/XSB
VCC56B0S3R/ANU
VCC8780H3K/XEV
VC18M31C0HG/EV
VCC4470S3R/XTC
VCC56B0S3R/DWP
VCC8780H3S/XEN
VC18M31C0HG/UK
VCC4470S3R/XTR
VCC56B0S3R/EGT
VCC8781H3S/XEN
VC18M31C5HG/UZ
VCC4470S3V/BOL
VCC56B0S3R/TWL
VCC8785H3A/XEV
VC18M31D9HD/EV
VCC4470S3V/XBG
VCC56B0S3R/XSG
VCC8786H3K/XEV
VC18M31D9HD/UK
VCC4470S3V/XPE
VCC56B0S3W/KUM
VCC8790H3A/XEO
VC19F50VNCY/EV
VCC4470S3V/XTR
VCC56B0S3W/RUM
VCC8790H3A/XSH
VC19F50VNCY/MG
VCC4471S3B/XEV
VCC6165H3K/XEV
VCC8790H3K/HAC
VC19F50VNCY/SG
VCC4472S3G/XEV
VCC6170V31/BOL
VCC8790H3K/XEE
VC19F50VNCY/TR
VCC4474S3O/XEV
VCC6170V31/XEO
VCC8790H3K/XSG
VC19F50VNCY/ZS
VCC4475S3B/XEV
VCC6170V3A/XEF
VCC8790H3S/HAC
VC20AHMDC6B/ST
VCC4476S3G/XEV
VCC6170V3K/XTR
VCC8795H3K/XEV
VC20AHNDC6B/MA
VCC4477S3R/XEV
VCC6170V3R/XEG
VCC8796H3A/XEV
VC20AHNDC6B/OL
VCC4479S3B/XST
VCC6170V3R/XEH
VCC8796H3K/XEV
VC20AHNDC6B/SB
VCC4570S3K/EGT
VCC6170V3R/XEN
VCC8810V3R/XST
VC20AHNDC6B/TR
VCC4570S3K/KSG
VCC6170V3R/XEV
VCC8815V37/UZ
VC20AHNDCNC/OL
VCC4570S3K/TWL
VCC6170V3R/XSB
VCC8816V36/UZ
VC20AHNDCNC/SB
VCC4570S3K/XSG
VCC6171V3R/BOL
VCC8820H3B/XST
VC20AVMDCRD/SV
VCC4580V32/KEN
VCC6175V3B/XEO
VCC8820H3B/XTC
VC20AVNDCNC/EF
VCC4580V32/KTR
VCC6175V3R/XEH
VCC8824H35/UZ
VC20AVNDCNC/EV
VCC4580V32/XEN
VCC6178V3R/XSB
VCC882FH3P/UZ
VC20AVNDCNC/FA
VCC4580V32/XFA
VCC6179V3R/XEV
VCC9170V3C/XEC
VC20AVNDCNC/GT
VCC4580V32/XTR
VCC6185H3K/XEV
VCC9180H3K/XEH
VC20AVNDCNC/SP
VCC4580V3K/XZS
VCC6188H3K/XSB
VCC9180H3N/XET
VC20AVNDCNC/SV
VCC4580V3O/XSV
VCC6189H3K/XEV
VCC9180H3W/XEN
VC20AVNDCNC/SW
VCC4581V31/XSP
VCC6580V31/GEN
VCC9190H3K/XEF
VC20AVNDCNC/TC
VCC4581V3K/KEN
VCC6580V31/XEH
VCC9191H3N/XEF
VC20AVNDCNC/TL
VCC4581V3K/XEN
VCC6580V31/XEP
VCC91A0V32/XEF
VC20AVNDCRD/EG
VCC4581V3K/XMA
VCC6580V3B/XPE
VCC91A0V3N/XEF
VC20AVNDCRD/EV
VCC4581VCK/XEV
VCC6580V3G/XEV
VCC9350V3S/HAC
VC20AVNDCRD/SH
VCC4582VCB/XEV
VCC6580V3N/XFA
VCC9380V3B/BAY
VC20AVNDCRD/SW
VCC4590H3O/EGT
VCC6580V3O/XEF
VCC9380V3B/UMG
VC20AVNDCRD/TR
VCC4590H3W/BOL
VCC6580V3O/XET
VCC9380V3G/HAC
VC20AVUDCNC/ST
VCC4590H3W/GEN
VCC6580V3R/XTR
VCC9380V3R/BAY
VC20BHNDC6B/EV
VCC4590H3W/KOL
VCC6580V3S/XZS
VCC9380V3R/HAC
VC20BHNDCNC/EV
VCC4750V42/ATC
VCC6582V3B/XEP
VCC9380V3S/BAY
VC20CCNMA6B/BG
VCC4780V32/ATH
VCC6583V3N/XEF
VCC9380V3S/HAC
VC20CCNMABC/BG
VCC4780V32/KTH
VCC6590H31/XEF
VCC9390H3K/HAC
VC20CCNMAEB/BG
VCC4780V32/KTR
VCC6590H3B/GEN
VCC9390H3R/HAC
VC20CCNMANC/BG
VCC4780V32/XEH
VCC6590H3C/XEV
VCC9390H3S/HAC
VC20CCNMARF/BG
VCC4780V32/XTR
VCC6590H3R/XEV
VCC9391H3K/HAC
VC20CCNMAUB/BG
VCC4780V3B/KTC
VCC6591H3G/XSP
VCC9580H3C/XEV
VC20CHNDC6B/EV
VCC4780V3B/XEF
VCC6592H33/XEF
VCC9580H3C/XSP
VC20CHNDC6B/GT
VCC4780V3B/XPE
VCC65A0S3K/XEF
VCC9580H3K/ANU
VC20CHNDCNC/EV
VCC4780V3B/XTC
VCC6680H3S/XET
VCC9580H3K/HAC
VC20CHNDCNC/MG
VCC4780V3B/XZS
VCC6780V31/XEC
VCC9580H3K/XEG
VC20CHNDCNC/SG
VCC4780V3K/BOL
VCC6780V31/XEF
VCC9580H3K/XEO
VC20CVNDCNC/EV
VCC4780V3K/KTR
VCC6780V31/XSB
VCC9580H3K/XET
VC20CVNDCRD/EV
VCC4780V3K/XEF
VCC6780V3B/ANU
VCC9580H3K/XFA
VC20CVNMA6B/BG
VCC4780V3K/XET
VCC6780V3B/XEF
VCC9580H3S/XFA
VC20CVNMA6B/PE
VCC4780V3K/XTR
VCC6780V3B/XEV
VCC9581H3K/HAC
VC20CVNMA6B/ZS
VCC4782V31/XEF
VCC6780V3G/ANU
VW206SNJSGU/MG
VC20CVNMAPT/GT
VCC4782V33/XET
VCC6780V3R/ANU
VW20GSNJSGU/GY
VC20CVNMAPT/SG
VCC4785V3K/XEC
VCC6780V3R/BOL
VW20GSNJSGU/SG
VC20DVNDCNC/EV
VCC4785V3K/XTR
VCC6780V3R/HAC
VW20GSNJSGU/WL
VC20DVNDCRD/EV
VCC4787V32/XTR
VCC6780V3R/TWL
 
Общи
Вид оригинален продукт
Описание Мотор
приложение Прахосмукачка

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
84.60лв.
  • Наличност: В наличност
  • Модел: DJ31-00097A
  • Тегло: 1.00kg
Използваме функционални бисквитки необходими за правилната работа на сайта. Оставайки, давате своето съгласие. Моля, запознайте се с нашите Бисквитки.