Menu
Your Cart

ДЪРЖАЧ ЗА ФИЛТЪРНА ТОРБИЧКА - DJ66-00008A

ДЪРЖАЧ ЗА ФИЛТЪРНА ТОРБИЧКА - DJ66-00008A
ДЪРЖАЧ ЗА ФИЛТЪРНА ТОРБИЧКА - DJ66-00008A
Държач за филтърна торбичка за прахосмукачка SAMSUNG
Намира приложение в следните уреди:
VAC-7049B/UNI
VC6014VN3K/GEN
VC7414VN3B/NIL
VC7615VN3K/XEN
VAC-7049B/XAA
VC6014VN3N/XEN
VC7414VN3B/XEF
VC7615VN3O/XEN
VAC-7049N/UNI
VC6014VN3R/BOL
VC7414VN3G/XEH
VC7615VN3O/XEO
VAC-7049N/XAA
VC6014VN3R/XEF
VC7414VN3M/AMF
VC7615VN3R/XEF
VAC-7049N/XAC
VC6014VN3Y/XEG
VC7414VN3M/XEN
VC7615VN3R/XSG
VC-PA500B
VC6015SN2B/SOM
VC7414VN3R/ERP
VC7615VN3W/HAJ
VC-TA500B
VC6015SN2R/FTS
VC7414VN3R/KBW
VC7615VN3W/XEG
VC-TA500H
VC6015SN3B/XEP
VC7414VN3R/MAK
VC7615VN4B/ATC
VC-TA500M
VC6015SN3R/HAJ
VC7414VN3R/SBW
VC7615VN4R/BLS
VC-TA501B
VC6015SN4R/SMA
VC7414VN3R/XEG
VC7615VN4R/SAR
VC-TA501M
VC6015SU2B/NEC
VC7414VN3R/XEV
VC7616VC2B/HAC
VC-TA502B
VC6015SU2B/UMG
VC7414VN3Y/XEF
VC7616VC2B/UMG
VC6011SN1R/YOK
VC6015SU2R/NEC
VC7414VN3Y/XEP
VC7616VC2B/XEO
VC6012SN3R/XEN
VC6015SU2R/UMG
VC7414VN4B/NIL
VC7616VC2B/XST
VC6013SC3B/XFA
VC6015SU2Y/NEC
VC7414VN4M/NIL
VC7616VC2G/XST
VC6013SN1B/XAO
VC6015SU4R/SMA
VC7415SN2B/RCL
VC7616VC2O/XST
VC6013SN1R/BIS
VC6015SX2R/BDW
VC7415VC2B/RCL
VC7616VC2S/HAC
VC6013SN1S/BIS
VC6015VC2K/HAC
VC7415VC2R/HAC
VC7616VC2W/GSL
VC6013SN1Y/XAC
VC6015VC2R/HAC
VC7415VN2G/ABS
VC7616VC3B/XEO
VC6013SN2B/ABS
VC6015VC4Y/XEU
VC7415VN2G/ELT
VC7616VC3B/XTL
VC6013SN2B/SKZ
VC6015VN2R/BIR
VC7415VN2G/FAL
VC7616VC4B/NIL
VC6013SN2B/TWL
VC6015VN2R/FTS
VC7415VN2G/HAC
VC7616VC4B/SMA
VC6013SN2R/SOM
VC6015VN2R/HAC
VC7415VN2G/UPC
VC7616VC4B/XME
VC6013SN2Y/BIR
VC6015VN2R/NEC
VC7415VN2G/XEO
VC7616VC4W/MOH
VC6013SN2Y/KLV
VC6015VN2R/TWL
VC7415VN2G/XSH
VC7616VN21/RCL
VC6013SN3B/ALB
VC6015VN2R/UMG
VC7415VN2R/ELT
VC7616VN2B/RCL
VC6013SN3B/COM
VC6015VN3B/KBW
VC7415VN2R/HAC
VC7616VN2D/KEN
VC6013SN3B/ERP
VC6015VN3B/SAE
VC7415VN3B/XEP
VC7616VN2R/KEN
VC6013SN3B/GEN
VC6015VN3B/SBW
VC7415VN3G/AMF
VC7616VN2R/TWL
VC6013SN3B/KBW
VC6015VN3B/XEN
VC7415VN3G/ERP
VC7616VN2S/KEN
VC6013SN3B/SBW
VC6015VN3B/XEV
VC7415VN3G/KBW
VC7616VN32/NIL
VC6013SN3B/XEG
VC6015VN3G/XEN
VC7415VN3G/MAK
VC7616VN3B/BOL
VC6013SN3B/XEP
VC6015VN3K/HIM
VC7415VN3G/SBW
VC7616VN3B/MAK
VC6013SN3B/XEV
VC6015VN3R/BOL
VC7415VN3G/XEG
VC7616VN3B/NIL
VC6013SN3B/XSG
VC6015VN3R/EUR
VC7415VN3G/XEN
VC7616VN3B/XEG
VC6013SN3R/COM
VC6015VN3R/GEN
VC7415VN3G/XEV
VC7616VN3B/XET
VC6013SN3R/HIM
VC6015VN3R/ITM
VC7415VN3R/XEH
VC7616VN3R/XEF
VC6013SN3R/SAE
VC6015VN3R/SAE
VC7416SN2G/SAM
VC7616VN3R/XEG
VC6013SN3R/XEE
VC6015VN3R/XEG
VC7416SN2R/SAM
VC7616VN3R/XEN
VC6013SN3R/XSG
VC6015VN3R/XSG
VC7416VC4G/RAD
VC7616VN3S/EUR
VC6013SN3Y/XEE
VC6015VN3Y/XEF
VC7416VN2G/ELT
VC7616VN3S/XEC
VC6013SN4B/ATC
VC6015VN4R/SAR
VC7416VN3B/XEF
VC7616VN3S/XEN
VC6013SN4B/XEU
VC6015VN4Y/XEU
VC7422SN3N/XEH
VC7616VN3W/ERP
VC6013SN4R/SAR
VC6015VX3B/XEV
VC7423SN2B/RCL
VC7616VN3W/XEN
VC6013SN4R/XEU
VC6016VC4R/ADH
VC7423VN2R/GEN
VC7616VN4B/NIL
VC6013SU1B/UMG
VC6016VN4R/ADH
VC7423VN3B/HIM
VC7616VN4B/SMA
VC6013SU2B/UMG
VC6016VN4R/RAD
VC7423VN3R/GEN
VC7616VN4G/NIL
VC6013SU2R/XEO
VC6023SN3B/XEV
VC7423VN3R/XEH
VC7616VT2O/RCL
VC6013SU2Y/UPC
VC6024SN3B/XEG
VC7424SN2N/XEO
VC7616VT3O/NIL
VC6013SU3B/BOL
VC6024SN3Y/ERP
VC7424VC2N/FAL
VC7616VT4O/NIL
VC6013SU3B/MAK
VC6024VN3B/XEF
VC7424VN2B/XEO
VC7626VN3R/XEF
VC6013SU3R/XEO
VC6025VC2R/HAC
VC7424VN2G/RCL
VC7626VN3S/XEN
VC6013SU3Y/LIB
VC6025VN3R/SBW
VC7424VN3B/GEN
VC7626VN3W/XEN
VC6013SU4B/XEU
VC6025VN3R/XEV
VC7424VN3B/XEH
VC7626VT3R/XEN
VC6013VN1R/XAC
VC6025VX3R/XEV
VC7424VN3B/XEN
VCC3310S3O/XSV
VC6013VN1Y/XAA
VC7412SN3B/AMF
VC7424VN3B/XEO
VCC3310S3O/XTC
VC6013VN3R/GEN
VC7412SN3B/GEN
VC7425VC2B/MIR
VCC3310S4B/XME
VC6013VN3R/XEF
VC7412SN3B/XEH
VC7425VC2G/HAC
VCC3310S4G/XME
VC6013VN3Y/XEG
VC7412SN3B/XEN
VC7425VC2R/HAC
VCC3310S4O/XME
VC6013VN3Y/XEN
VC7412VN3Y/XEF
VC7425VN2B/GEN
VCC3310S4O/XSA
VC6013VU2B/BAY
VC7413SN2B/RCL
VC7425VN3B/GEN
VCC3450S3B/XSH
VC6013VU2R/NEC
VC7413SN2G/GEN
VC7425VN3B/XEH
VCC3450S3O/XST
VC6014SC4B/MOH
VC7413SN2R/GSL
VC7425VN3B/XEN
VCC3450S4B/XME
VC6014SC4R/ADH
VC7413SN2R/RCL
VC7425VN3B/XEP
VCC3450S4B/XSA
VC6014SC4R/MOH
VC7413SN2Y/ABS
VC7425VN3R/ERP
VCC7450V3K/SWS
VC6014SC4Y/ADH
VC7413SN2Y/XEO
VC7425VN3R/XEH
VCC7450V3R/HAC
VC6014SN2R/XST
VC7413SN3G/GEN
VC7425VN3R/XEN
VCC7450V3R/XSG
VC6014SN3B/XEP
VC7413SN3R/XEV
VC7426VC2R/MIR
VCC7450V4R/ATC
VC6014SN3K/KBW
VC7413SN3Y/EUR
VC7426VN2R/ABS
VCC7480V3R/XEE
VC6014SN3K/SBW
VC7413SN3Y/KBW
VC7426VN2R/BIR
VCC7480V3R/XEG
VC6014SN3K/XEV
VC7413SN3Y/SBW
VC7426VN2R/FTS
VCC7480V3R/XEH
VC6014SN3R/ALB
VC7413SN3Y/XEH
VC7426VN2R/SKZ
VCC7480V3R/XEN
VC6014SN3R/XEN
VC7413SU2B/RCL
VC7426VN3B/EUR
VCC7485V3K/BOL
VC6014SN3R/XET
VC7413SU3B/XEF
VC7426VN3B/GEN
VCC7485V3K/XEH
VC6014SN3R/XEV
VC7413VN1G/XAX
VC7426VN3B/XEH
VCC7485V3K/XEO
VC6014SN3Y/ITM
VC7413VN1R/XAX
VC7426VN3B/XSG
VCC7485V3R/BOL
VC6014SN4B/ADH
VC7413VN2B/FAL
VC7426VN3R/XEP
VCC7490H3K/UMG
VC6014SN4B/RAD
VC7413VN2B/TWL
VC7426VN3R/XSG
VCC7490H3K/XEE
VC6014SN4P/XEU
VC7413VN2B/XEO
VC7613VC1B/XAO
VCC7490H3K/XEN
VC6014SU2B/UMG
VC7413VN2R/UMG
VC7613VC1G/XAO
VCC7495H3K/HAC
VC6014SU2K/UMG
VC7413VN3B/KBW
VC7614VN3B/XFA
VCC7495H3K/XSB
VC6014SU2R/UMG
VC7413VN3B/SBW
VC7614VN3G/ALB
VCC7495H3K/XTR
VC6014SU3B/BOL
VC7413VN3B/XEG
VC7614VN3G/EUR
VCC74A5V3R/EGT
VC6014SU3B/MAK
VC7413VN3M/XEF
VC7614VN3G/XEG
VCC74A5V3W/BOL
VC6014SU3B/XEH
VC7413VN3M/XEG
VC7614VN3O/BOL
VCC74A5V3W/XEH
VC6014SU3B/XSG
VC7413VN3R/PIC
VC7614VN3O/ITM
VCC74A5V3W/XEN
VC6014SU3K/SAE
VC7413VN3R/XEF
VC7614VN3O/MAK
VCC8240V3K/XEN
VC6014SU3K/XSG
VC7413VN3R/XEH
VC7614VN3W/ALB
VCC8240V3R/UMG
VC6014SU3R/SAE
VC7413VN3R/XET
VC7614VN3W/XSG
VCC8240V3R/XEH
VC6014SU3R/XSG
VC7413VN3S/XEV
VC7615SN2O/UMG
VCC8240V3R/XTR
VC6014SU4K/ATC
VC7413VN3Y/AMF
VC7615SN3S/SBW
VCC8245V3R/UMG
VC6014SU4K/BLS
VC7413VN3Y/XEF
VC7615SN3S/XEV
VCC8260H3R/HAC
VC6014SU4K/SAR
VC7413VN3Y/XEN
VC7615VN2B/FAL
VCC8260H3S/HAC
VC6014SU4R/ATC
VC7413VN4G/XEU
VC7615VN2B/NEC
VCC8260H3S/XEH
VC6014SU4R/BLS
VC7413VU1G/XAO
VC7615VN2B/TWL
VCC8265H3S/UMG
VC6014SU4R/SAR
VC7413VU1R/XAO
VC7615VN2O/XEO
VCC8280H3K/UMG
VC6014VN2B/BIR
VC7414SN2Y/XST
VC7615VN3B/EUR
VCC8280H3K/XTR
VC6014VN2B/UPC
VC7414VN2B/FES
VC7615VN3B/HAJ
VCC8285H3K/HAC
VC6014VN2R/BAY
VC7414VN2G/GSL
VC7615VN3B/HIM
VCC8285H3K/UMG
VC6014VN3B/HIM
VC7414VN2G/RCL
VC7615VN3B/SAE
VCC8285H3K/XSG
VC6014VN3B/XEC
VC7414VN2R/ELT
VC7615VN3G/BOL
 
VC6014VN3B/XEF
VC7414VN2R/KLV
VC7615VN3G/ERP
 
VC6014VN3B/XET
VC7414VN2Y/FES
VC7615VN3K/XEG
 
Общи
Вид оригинален продукт
Описание Държач за филтърна торбичка
приложение Прахосмукачка

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
11.26лв.
  • Наличност: В наличност
  • Модел: DJ67-00008A
  • Тегло: 0.10kg
Използваме функционални бисквитки необходими за правилната работа на сайта. Оставайки, давате своето съгласие. Моля, запознайте се с нашите Бисквитки.