Menu
Your Cart

ДЪРЖАЧ ЗА ФИЛТЪРНА ТОРБИЧКА - DJ61-00561B

ДЪРЖАЧ ЗА ФИЛТЪРНА ТОРБИЧКА - DJ61-00561B
ДЪРЖАЧ ЗА ФИЛТЪРНА ТОРБИЧКА - DJ61-00561B
Държачза филтърна торбичка за прахосмукачка SAMSUNG
Намира приложение в следните уреди:
VC-P600ME
VC15RVNJGNC/EH
VCC6170V3R/XEH
VCC74A5V3W/XEN
VC05RVNJGRL/EH
VC15RVNJGNC/OL
VCC6170V3R/XEN
VCC7820V21/SAM
VC05RVNJGWQ/EE
VC15SVNJGGT/EH
VCC6171V3R/BOL
VCC7820V2B/FES
VC05SVNJGWQ/EH
VC15SVNJGGT/EO
VCC6175V3B/XEO
VCC7820V2B/HAC
VC05THNJGBB/EE
VC20F30WDHL/EV
VCC6175V3R/XEH
VCC7820V2B/RUM
VC05THNJGBB/SW
VC20F30WDHL/UK
VCC6178V3R/XSB
VCC7820V2B/SKZ
VC05TVNJGBK/EF
VC20F30WNAR/EV
VCC6179V3R/XEV
VCC7820V2B/UMG
VC05TVNJGBK/SW
VC20F30WNAR/ZS
VCC6185H3K/XEV
VCC7820V2G/XST
VC05UHNJGBB/EH
VC20F30WNBR/MG
VCC6188H3K/XSB
VCC7820V3B/HIM
VC079HNJGGD/OL
VC20F30WNBR/SA
VCC6189H3K/XEV
VCC7820V3G/ALB
VC079HNJGGD/UK
VC20F30WNBR/SG
VCC61A0V3A/XEH
VCC7820V3G/BOL
VC07F30WNGR/EN
VC20F30WNBR/SP
VCC61A0V3A/XEN
VCC7820V3G/ERP
VC07F30WNHR/EE
VC20F30WNBR/TR
VCC61A0V3R/XEV
VCC7820V3G/EUR
VC07F30WNHR/EN
VC20F30WNCN/EV
VCC61A1V3R/XEV
VCC7820V3G/GEN
VC07F30WNHR/SB
VC20F30WNEL/EV
VCC61B0H3A/XEV
VCC7820V3G/ITM
VC07F30WNJN/EC
VC20F30WNFN/EV
VCC61B0H3K/BOL
VCC7820V3G/SBW
VC07F30WNJN/EN
VC20F30WNGR/EV
VCC61B1H3B/XEV
VCC7820V3G/STV
VC07F30WNJN/SB
VC245VNJGNC/EN
VCC61B2H3K/XEV
VCC7820V3G/XEH
VC07F30WNKY/ET
VC246VNJGNC/EV
VCC61B3H3A/XEV
VCC7820V3G/XEV
VC07F30WNLL/EN
VC246VNJGPT/EV
VCC61B4H3B/XEV
VCC7820V3N/XEC
VC07F30WNLL/ET
VC247HNJGNC/EH
VCC61B5H3K/XEV
VCC7820X2B/BDW
VC07F30WNLL/SB
VC247HNJGPT/OL
VCC61E0V33/XEC
VCC7821V2B/UMG
VC07RHNJGGT/EO
VC247HNJGPT/SB
VCC61E0V3B/XEF
VCC7821V3N/GEN
VC07RVNJGNC/EO
VC248HNJGNC/EV
VCC61E0V3G/BOL
VCC7821V3R/GEN
VC07RVNJGRL/OL
VC248HNJGPT/EV
VCC61E0V3G/EUR
VCC7825V2B/XST
VC07RVNJGRL/SB
VC249HNJGGD/EV
VCC61E0V3G/GEN
VCC7830V3R/SBW
VC07RVNJGWQ/EF
VC24AHNJGGT/AG
VCC61E0V3G/XEH
VCC7830V3R/XEV
VC07SVNJGBK/SB
VC24AHNJGGT/EE
VCC61E0V3G/XEP
VCC7831V32/XEV
VC07SVNJGGT/EO
VC24AHNJGGT/EH
VCC61E0V3G/XET
VCC7840V2B/BAY
VC07UHNJGBB/OL
VC24AHNJGGT/EO
VCC61E1V31/BOL
VCC7840V2B/NEC
VC07VHNJGBK/OL
VC24AHNJGGT/OL
VCC61E1V3R/BOL
VCC7840V3B/EUR
VC07VHNJGBL/OL
VC24AVNJGGT/EH
VCC61E1V3R/XEH
VCC7840V3B/XEC
VC08QHNJGBB/EE
VC24AVNJGGT/EN
VCC61E2V3K/XEO
VCC7840V3B/XEN
VC08QHNJGBB/EG
VC24AVNJGGT/EO
VCC61E2V3R/BOL
VCC7840V3B/XET
VC08QHNJGGT/EE
VC24AVNJGGT/SB
VCC61E2V3R/XEH
VCC7840V3B/XSG
VC08QHNJGGT/EG
VC24AVNJGGT/SW
VCC61E3V3K/BOL
VCC7840V3G/XEP
VC08QHNJGPT/SB
VC24AVNJGNC/OL
VCC61E3V3K/XEH
VCC7840V3N/SBW
VC08RHNJGGT/EH
VC24AVNJGNC/SW
VCC61E4V3R/XEO
VCC7840V3N/XEV
VC08RVNJGGT/EN
VC24AVNJGPT/EP
VCC61E7V31/XEO
VCC7840V3R/GEN
VC08SVNJGGT/EH
VC24AVNJGPT/SP
VCC61F0H32/XEG
VCC7840V3R/XEF
VC08TVNJGGT/SW
VC24BVNJGGT/EO
VCC61G0V3B/XEN
VCC7840V3R/XEG
VC120HNJGBB/EG
VC24BVNJGRL/EV
VCC61G0V3G/XEE
VCC7840V3R/XEN
VC12QHNJGBB/EH
VC24EHNJGBK/EV
VCC61G1V3G/XEN
VCC7840V4B/ATC
VC15F30WNAR/GE
VC24FHNJGWB/SG
VCC61H0H3A/XEG
VCC7840V4B/NIL
VC15F30WNBR/EN
VC24FHNJGWQ/EV
VCC61J0V32/XEE
VCC7840V4R/NIL
VC15F30WNBR/GE
VC24FHNJGWQ/UK
VCC61J0V33/BOL
VCC7845V3B/XEC
VC15F30WNBR/SW
VC24GHNJGBK/AD
VCC61J0V33/XEF
VCC7846V3G/XEG
VC15F30WNCN/EC
VC24GHNJGBK/EV
VCC61J0V33/XEH
VCC7848V3K/XEG
VC15F30WNCN/GE
VC24GHNJGBK/UK
VCC61J0V33/XEP
VCC7850V3B/SBW
VC15F30WNCN/SW
VC24JVNJGBJ/EV
VCC61J0V34/XEE
VCC7850V3B/XEV
VC15F30WNDY/EC
VC24KVNJGRL/EV
VCC61U2V3B/XSB
VCC7860H3B/COP
VC15F30WNDY/GE
VC24LVNJGBB/EV
VCC61U4V3R/XSB
VCC7860H3B/XEG
VC15F30WNEL/EN
VCC6140V31/XEE
VCC7450C3R/HAC
VCC7860H3R/XSG
VC15F30WNEL/GE
VCC6140V3A/XEE
VCC7450V3K/SWS
VCC7866H32/XEG
VC15F30WNGR/EN
VCC6140V3B/XEV
VCC7450V3R/HAC
VCC7868H3K/XEG
VC15F30WNGR/GE
VCC6140V3B/XSB
VCC7450V3R/XSG
VCC7870V3B/SBW
VC15F30WNHR/EF
VCC6140V3R/XEV
VCC7450V4R/ATC
VCC7870V3B/XEV
VC15F30WNHR/EN
VCC6140V4B/XME
VCC7450X3R/HAC
VCC7880H3G/XEV
VC15F30WNHR/GE
VCC6141V3A/XEV
VCC7480V3R/XEE
VCC7882H31/SBW
VC15F30WNHR/SB
VCC6141V3A/XSB
VCC7480V3R/XEG
VCC7884H3B/SBW
VC15F30WNHR/TR
VCC6142V3R/XEV
VCC7480V3R/XEH
VCC8240V3K/XEN
VC15F30WNJN/EF
VCC6145V3B/XEH
VCC7480V3R/XEN
VCC8240V3R/UMG
VC15F30WNJN/EN
VCC6145V3B/XEO
VCC7485V3K/BOL
VCC8240V3R/XEH
VC15F30WNJN/GE
VCC6145V3R/UMG
VCC7485V3K/XEH
VCC8240V3R/XTR
VC15F30WNJN/SB
VCC6146V3A/XEH
VCC7485V3K/XEO
VCC8245V3R/UMG
VC15F30WNKY/GE
VCC6160H3A/XEV
VCC7485V3R/BOL
VCC8260H3R/HAC
VC15F30WNLL/EN
VCC6160H3R/XEE
VCC7490H3K/UMG
VCC8260H3S/HAC
VC15F30WNLL/GE
VCC6160H3R/XEV
VCC7490H3K/XEE
VCC8260H3S/XEH
VC15F30WNLL/SB
VCC6160H3R/XSB
VCC7490H3K/XEN
VCC8265H3S/UMG
VC15F30WNML/GE
VCC6161H3K/XEV
VCC7495C3K/HAC
VCC8280H3K/UMG
VC15QHNJGGT/EH
VCC6162H3A/XEV
VCC7495H3K/HAC
VCC8280H3K/XTR
VC15QHNJGGT/OL
VCC6163H3K/XEV
VCC7495H3K/XSB
VCC8285H3K/HAC
VC15QHNJGPT/SB
VCC6165H3K/XEV
VCC7495H3K/XTR
VCC8285H3K/UMG
VC15RHNJGGT/EH
VCC6170V31/BOL
VCC7495X3K/HAC
VCC8285H3K/XSG
VC15RHNJGGT/EO
VCC6170V31/XEO
VCC74A5V3R/EGT
 
VC15RVNJGGT/EN
VCC6170V3A/XEF
VCC74A5V3W/BOL
 
VC15RVNJGGT/EO
VCC6170V3R/XEG
VCC74A5V3W/XEH
 
Общи
Вид оригинален продукт
Описание Държач за филтърна торбичка
приложение Прахосмукачка

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
23.35лв.
  • Наличност: В наличност
  • Модел: DJ61-00561B
  • Тегло: 0.10kg
Използваме функционални бисквитки необходими за правилната работа на сайта. Оставайки, давате своето съгласие. Моля, запознайте се с нашите Бисквитки.