Menu
Your Cart

Входен филтър за прахосмукачка Самсунг - DJ97-01040C

Входен филтър за прахосмукачка Самсунг - DJ97-01040C
Нов продукт
Входен филтър за прахосмукачка Самсунг - DJ97-01040C
Входен филтър за прахосмукачка SAMSUNG
Намира приложение в следните уреди:
VC-B600T VCC4320S3A/XST VCC4352V3R/RVC VCC4581V3K/XMA
VC-B601T VCC4320S3B/ANU VCC4352V3R/SBW VCC4581VCK/XEV
VC-B610W VCC4320S3B/UMG VCC4352V3R/XEV VCC4582VCB/XEV
VC-B620U VCC4320S3B/XEH VCC4353V4R/XME VCC4590H3O/EGT
VC-B620W VCC4320S3B/XEO VCC4357V34/XEH VCC4590H3W/BOL
VC-B715U VCC4320S3D/YL VCC435TV34/XEO VCC4590H3W/GEN
VC-B716U VCC4320S3K/PIC VCC435TV3C/XEO VCC4590H3W/KOL
VC-B720U VCC4320S3K/SML VCC4360H2W/XSH VCC45S0S3R/BOL
VC-B750U VCC4320S3K/XEP VCC4360H3K/GEN VCC45S0S3R/XAG
VC-B751U VCC4320S3W/GEN VCC4360H3R/XEF VCC45S0S3R/XEF
VC-B752U VCC4320S4B/XME VCC4360H3W/BOL VCC45S0S3R/XEH
VC-BK600M VCC4320S4K/XEU VCC4360H3W/KOL VCC45S0S3R/XEN
VC-BK601M VCC4320X4B/XME VCC4360H3W/XSH VCC45S0S3R/XEO
VC-BK620B VCC4321S3K/KEH VCC4360H4W/XEU VCC45S0S3R/XSB
VC-BK621B VCC4321S3K/XEH VCC4360H4W/XSA VCC45T0S3R/BOL
VC-BK650M VCC4325S31/RVC VCC436SH3W/BOL VCC45W0S36/UK
VC-BM600 VCC4325S31/XEV VCC4370S3B/KEP VCC45W0S36/XEO
VC-BM601 VCC4325S3K/SBW VCC4370S3B/XEP VCC45W0S36/XEP
VC-BM602 VCC4325S3K/XEO VCC4370S3K/XEC VCC45W0S3B/XEO
VC-BM603B VCC4325S3K/XSB VCC4370S3W/XEF VCC45W0S3B/XEP
VC-BM620 VCC4325S3R/KSB VCC4370S4K/KEU VCC45W0S3K/SWS
VC-BM621 VCC4325S3R/SBW VCC4370S4K/XEU VCC45W0S3K/XTR
VC-BM622 VCC4325S3R/XEO VCC4380V32/XSP VCC45W0S3R/UK
VC-BM623 VCC4325S3R/XSB VCC4380V38/XSP VCC45W0S3R/XEC
VC-MB705T VCC4325S3W/SBW VCC4380V3B/XEF VCC45W0S3R/XEH
VC-MB706T VCC4325S3W/XEV VCC4380V3B/XET VCC45W0S3R/XEN
VC-MB707T VCC4326S31/RVC VCC4380V3B/XFA VCC45W0S3R/XSB
VC-MB708T VCC4326S31/XEV VCC4380V3K/KEF VCC45W0S3R/XTR
VC-MB71AW VCC4326S3A/XEV VCC4380V3K/KFA VCC45W1S3S/XEH
VC-MB71BW VCC432AS3K/KEV VCC4380V3K/XEF VCC45W1S3S/XEO
VC-MB750T VCC432AS3K/RVC VCC4380V3K/XFA VCC45W1S3S/XET
VC-MB755T VCC432AS3K/XEV VCC4380V3W/XET VCC4710S32/KEV
VC-MB755W VCC432SS3K/BOL VCC438SV3K/XET VCC4710S32/KSH
VC-MB756T VCC4330V22/HAC VCC438SV3W/KFA VCC4710S32/KSV
VC-MB756W VCC4330V23/HAC VCC438SV3W/XEP VCC4710S32/XEV
VC-SB810U VCC4330V24/HAC VCC438SV3W/XFA VCC4710S32/XSH
VC08QHNDC6B/EH VCC4330V2B/ABS VCC4390H34/EUR VCC4710S32/XSV
VC08QHNDC6B/SB VCC4330V2B/YAM VCC4390H34/XEF VCC4710S3K/KSP
VC08QHNDCBB/EC VCC4330V2R/NEC VCC4390H3B/XET VCC4710S3K/XSP
VC08QHNDCBB/EF VCC4330V2W/ABS VCC43E0V3B/BOL VCC4710S42/XSA
VC08QHNDCBB/EG VCC4330V31/XEH VCC43E0V3B/XEC VCC4710S4K/KME
VC08QHNDCBB/EN VCC4330V36/XEV VCC43E0V3B/XEH VCC4710S4K/XME
VC08QVNDCNC/SW VCC4330V3B/BOL VCC43E0V3B/XEN VCC4720V3B/XEV
VC08QVNDCRD/EG VCC4330V3B/EUR VCC43E0V3B/XEO VCC4740S3B/RVC
VC08RHNDC6B/EF VCC4330V3B/GEN VCC43E0V3B/XSB VCC4740S3B/XEV
VC08RHNDCNC/EG VCC4330V3B/KEV VCC43E0V3D/BOL VCC4740S42/XEU
VC08RHNDCNC/SB VCC4330V3B/KOL VCC43Q0V3B/BOL VCC4750V32/XSG
VC08SHNDC6B/EG VCC4330V3B/RVC VCC43Q0V3B/XET VCC4750V3B/XEG
VC12QHNDCBB/EC VCC4330V3B/SBW VCC43Q0V3D/BOL VCC4750V3B/XET
VC12QHNDCBB/EF VCC4330V3B/XEV VCC43S0S3K/XEV VCC4750V3K/DWP
VC12QHNDCBB/EG VCC4330V3B/XSB VCC43S1S3W/XEV VCC4750V3K/SML
VC12QHNDCBB/EH VCC4330V3B/XSG VCC43S2S31/XEV VCC4750V3K/UMG
VC12QHNDCBB/EN VCC4330V3B/YAM VCC43U0V3B/XEH VCC4750V3K/XEV
VC13BVNDCRD/AC VCC4330V3K/SWS VCC43U0V3B/XSB VCC4750V3R/HIM
VC15QHNDC6B/EH VCC4330V3K/XAG VCC43U0V3D/XEH VCC4750V3R/XEO
VC15QHNDC6B/EO VCC4330V3K/XEE VCC43U0V3D/XET VCC4750V42/ATC
VC15QHNDC6B/OL VCC4330V3K/XEV VCC43U0V3D/XSB VCC4750V4O/XEU
VC15QHNDC6B/SB VCC4330V3O/XEE VCC43U0V3K/BOL VCC4751V48/XEU
VC15QHNDC6B/TR VCC4330V3R/KET VCC43U0V3K/XEN VCC4752V32/RVC
VC15QVNDCNC/EH VCC4330V3R/KSG VCC43U1V3D/XET VCC4752V32/XEV
VC15QVNDCNC/EU VCC4330V3R/XEO VCC43U1V3K/XET VCC4755V3W/XEF
VC15QVNDCNC/TR VCC4330V3R/XET VCC4520S36/XEV VCC4756V3K/XEF
VC15QVNDCRD/EG VCC4330V3R/XSG VCC4520S3B/RVC VCC4757V3W/RVC
VC15RHNDC6B/EU VCC4330V4B/ATC VCC4520S3B/XEV VCC4757V3W/XEV
VC15RHNDCNC/EO VCC4330V4R/ATC VCC4520S3B/XSB VCC4760H33/RVC
VC15RHNDCNC/OL VCC4330V4R/XSA VCC4520S3R/XEV VCC4760H33/XEV
VC15RHNDCNC/SB VCC4331V31/XEV VCC4520S3S/RVC VCC4761H3R/XEV
VC15SHNDC6B/EU VCC4332V3B/RVC VCC4520S3S/XEV VCC4765H3K/KEV
VC15SVNDCRD/EO VCC4332V3B/SBW VCC4520S3W/RVC VCC4765H3K/XEV
VC15SVNDCRD/OL VCC4332V3B/XEV VCC4520S3W/XEV VCC4770S4K/KEU
VC15THNDCBB/EH VCC4332V3B/XSH VCC4520S4W/XEU VCC4770S4K/XEU
VC20AHMDC6B/ST VCC4332V3D/XEV VCC4521S3R/XEV VCC4780V32/ATH
VC20AHNDC6B/MA VCC4335V31/XEH VCC4521S3S/XEV VCC4780V32/KTH
VC20AHNDC6B/OL VCC4335V35/XEV VCC4521S4B/XEU VCC4780V32/KTR
VC20AHNDC6B/SB VCC4335V3B/BOL VCC452AS3R/RVC VCC4780V32/XEH
VC20AHNDC6B/TR VCC4335V3K/XEO VCC452AS3R/XEV VCC4780V32/XTR
VC20AHNDCNC/OL VCC4335V3R/XEV VCC4530V32/KBG VCC4780V3B/KPE
VC20AHNDCNC/SA VCC4335V3W/KEV VCC4530V32/XBG VCC4780V3B/KTC
VC20AHNDCNC/SB VCC4335V3W/RVC VCC4530V33/XEV VCC4780V3B/XEF
VC20AVMDCRD/SV VCC4335V3W/SBW VCC4530V3W/XEO VCC4780V3B/XPE
VC20AVNDCNC/EF VCC4335V3W/XEV VCC4535V36/SBW VCC4780V3B/XTC
VC20AVNDCNC/EV VCC4335V3W/XSB VCC4535V3B/XEV VCC4780V3B/XZS
VC20AVNDCNC/FA VCC4336V3P/XEV VCC4540S36/EGT VCC4780V3K/BOL
VC20AVNDCNC/GT VCC4336V3W/RVC VCC4540S36/SML VCC4780V3K/KTR
VC20AVNDCNC/ME VCC4336V3W/XEV VCC4540S36/XSE VCC4780V3K/XEC
VC20AVNDCNC/SP VCC4337V32/XEH VCC4540S36/XST VCC4780V3K/XEF
VC20AVNDCNC/SV VCC4340S2K/XSH VCC4540S3B/HIM VCC4780V3K/XET
VC20AVNDCNC/SW VCC4340S2K/XSV VCC4540S3B/XEF VCC4780V3K/XTR
VC20AVNDCNC/TC VCC4340S2K/XTC VCC4540S3B/XST VCC4780V4K/XSA
VC20AVNDCNC/TL VCC4340S3K/KEF VCC4540S4B/KME VCC4780V4O/XEU
VC20AVNDCRD/EG VCC4340S3K/KEP VCC4540S4B/XME VCC4781V48/XEU
VC20AVNDCRD/EV VCC4340S3K/XEF VCC4545S44/XEU VCC4782V31/XEF
VC20AVNDCRD/SH VCC4340S3K/XEP VCC4550SCR/XEV VCC4782V33/XET
VC20AVNDCRD/SW VCC4340S3K/XSH VCC4550SCW/XEV VCC4785V3K/XEC
VC20AVNDCRD/TR VCC4340S3K/XSV VCC4550V31/XEO VCC4785V3K/XTR
VC20AVUDCNC/ST VCC4340S3K/XTC VCC4550V35/XEO VCC4787V32/XTR
VC20BHNDC6B/EV VCC4340S3R/XEC VCC4550V36/BOL VCC4790H32/XBM
VC20BHNDCNC/EV VCC4340S4K/XEU VCC4550V3B/BOL VCC4790H32/XEH
VC20CHNDC6B/EV VCC4340S4K/XME VCC4550V3B/GEN VCC4790H32/YAM
VC20CHNDC6B/GT VCC4341S4B/XEU VCC4550V3B/KOL VCC4790H33/BOL
VC20CHNDCNC/EV VCC4350V2B/XSH VCC4550V3W/KEH VCC4790H33/XEH
VC20CHNDCNC/MG VCC4350V31/XSP VCC4550V3W/XEF VCC4790H33/XEO
VC20CHNDCNC/SG VCC4350V34/KEG VCC4550V3W/XEH VCC4790H3R/XEF
VC20CVNDCNC/EV VCC4350V34/XEG VCC4550V4B/XSA VCC4790H3R/XET
VC20CVNDCRD/EV VCC4350V35/XEV VCC4555V3O/XEO VCC4790H43/KSA
VC20DVNDCNC/EV VCC4350V3B/XEG VCC4570S3K/EGT VCC4790H43/XSA
VC20DVNDCRD/EV VCC4350V3K/KET VCC4570S3K/KSG VCC4795H3K/XEH
VC20EHNDC6B/EV VCC4350V3K/XEC VCC4570S3K/TWL VCC47D0H34/XET
VC20EHNDCNC/EV VCC4350V3K/XET VCC4570S3K/XSG VCC47D0H36/XET
VC33T2000LR VCC4350V3K/XFA VCC4570S4B/XEU VCC47E0H33/BOL
VC33T2000LW VCC4350V3R/BOL VCC4570S4K/ATC VCC47E0H33/XEH
VCA-VM45P VCC4350V3R/XEC VCC4580V32/KEN VCC47E1H33/XEO
VCA-VM45P/VT VCC4350V3R/XEG VCC4580V32/KTR VCC47F0V32/XEH
VCC4310H13/XAX VCC4350V3R/XEV VCC4580V32/XEN VCC47F0V32/XTR
VCC4310H14/XAX VCC4350V3W/XEH VCC4580V32/XFA VCC47F0V3R/XEO
VCC4316H13/XAX VCC4350V4B/KSA VCC4580V32/XTR VCC47F1V3K/XEF
VCC4316H14/XAX VCC4350V4B/XSA VCC4580V3K/XZS VCC47G0V37/XET
VCC4320S2B/UMG VCC4350V4K/KSA VCC4580V4K/SAR VCC47G0V37/XSB
VCC4320S31/BOL VCC4350V4K/XSA VCC4581V31/XSP VCC47J0V36/XEG
VCC4320S31/KOL VCC4350X24/XST VCC4581V3K/KEN VCC47J0V36/XEO
VCC4320S3A/BOL VCC4351V37/XEG VCC4581V3K/XEN VCC47J0V3G/XEP
VCC47T0H36/XET VCC47S5H35/XEV VCC47Q0V3K/XEF VCC47Q0V33/SWS
      VCC47Q0V37/XET

 

Общи
Вид съвместим продукт
Описание Входен филтър
приложение прахосмукачка

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
23.50лв.
  • Наличност: В наличност
  • Модел: DJ97-01040C
  • Тегло: 0.50kg
Използваме функционални бисквитки необходими за правилната работа на сайта. Оставайки, давате своето съгласие. Моля, запознайте се с нашите Бисквитки.