• матрични принтери (още иглени) - принтери, които нанасят образ върху хартия чрез игли подредени в матрица удряйки по намастилена предварително лента.
  • Предимства - евтини, непретенциозни към хартията, лесна поддръжка, ниска себестойност на отпечатъка, могат да работят с многопластови химизирани хартии за отпечатване на документи с дубликат.
    Недостатъци - шумни, бавни, практически неприложими за графика, неприложими за цветен печат, фини механични части, които не подлежат на ремонт.

 

  • термо принтери - принтери, нанасящи образа върху специална термоактивна хартия посредством нагряваща се разделена на сектори глава. Предимства - тихи, бързи, лесни за поддръжка. Недостатъци - не могат да се използват за цветен печат, използват само специално обработени хартии, отпечатъка е термично нестабилен и относително краткотраен при нормални условия.

 

  • мастило-струйни (мастилено-струйни) принтери - принтери, нанасящи образ върху различни повърхности(хартия, керамика, кожа, плат и др.) посредством глави с микродюзи и мастило с различен химически състав. Предимства - евтини, широка гама материали върху които нанасят образа, лесни за поддръжка, тихи, лесна мащабируемост(принтери от А5 до А0+). Недостатъци - относително скъп консуматив, при дълго стоене изсъхват мастилата и повреждат главите, бавни, повечето са с мастила на водна основа, което прави отпечатъка нестабилен.

 

  • лазерни принтери - принтери, нанасящи образ върху хартия посредством фоточувствителен електростатичен барабан използвайки прахообразно вещество(тонер) с определени физични свойства. Като подклас се разглеждат LED принтерите - източника формиращ латентния образ върху фоточувствителната повърхност не е лазер, а светодиод. Предимства - издържливи,бързи, разпространени, тихи, ниска себестойност, относително стабиленотпечатък. Недостатъци - ограничена гама материали върху които печатат.

 

 

Използвани са материали от блог http://tonerbg.blogspot.com/