Menu
Your Cart

Адаптер за монитор SAMSUNG, BN44-00865A

Адаптер за монитор SAMSUNG, BN44-00865A
Адаптер за монитор SAMSUNG, BN44-00865A

Код – BN44-00865A
Адаптер за телевизор  SAMSUNG
Характеристики:  DC VSS,DC14V,AC100-240V,50
Намира приложение в следните уреди:

GX-SM530SL/ZG LH10DBEPTGC/ZW LS22F350FHUXEN LS24E390HL/EN
GX-SM540SM/ZG LS19B300NW/XF LS22F350FHUXXE LS24E390HL/ND
GX-SM550SM/ZG LS19C350NW/XF LS22F350FHWXND LS24E390HL/UF
GX-TR530SK/ZR LS19D300NY/CI LS22F352FHNXZA LS24E390HL/XF
LC22F390FHCXXK LS19D300NY/EG LS22F352FHUXEN LS24E390HL/XK
LC22F390FHEXXD LS19D300NY/EN LS24C350BL/XF LS24E390HL/XM
LC22F390FHEXXM LS19D300NY/KZ LS24D300HLR/EN LS24E390HL/XP
LC22F390FHEXXY LS19D300NY/ND LS24D300HLR/XD LS24E390HL/XS
LC22F390FHEXZW LS19D300NY/PE LS24D300HLR/XF LS24E390HL/XT
LC22F390FHLXZP LS19D300NY/SM LS24D300HLR/XM LS24E390HL/XY
LC22F390FHLXZX LS19D300NY/UE LS24D300HLR/XS LS24E390HL/ZA
LC22F390FHNXZA LS19D300NY/UF LS24D300HLR/XY LS24E390HL/ZN
LC22F390FHUXEN LS19D300NY/XD LS24D300HLR/ZA LS24E390HL/ZR
LC22F390FHWXND LS19D300NY/XK LS24D300HLY/ZC LS24E390HL/ZX
LC24F390FHCXXF LS19D300NY/XM LS24D300HS/CI LS24E390HLA/CR
LC24F390FHCXXK LS19D300NY/XP LS24D300HS/EN LS24E390HLO/CI
LC24F390FHEXXD LS19D300NY/XS LS24D300HS/KZ LS24E390HLO/RU
LC24F390FHEXXM LS19D300NY/XU LS24D300HS/PE LS24E391HL/EN
LC24F390FHEXXP LS19D300NY/ZL LS24D300HS/RU LS24E391HLO/CI
LC24F390FHEXXS LS19D300NY/ZN LS24D300HS/UE LS24E391HLO/RU
LC24F390FHEXXT LS19D300NY/ZP LS24D300HS/UF LS24E410HLMZD
LC24F390FHEXXY LS19D300NY/ZR LS24D300HS/XF LS24E500CS/CI
LC24F390FHEXZW LS19D300NY/ZS LS24D300HS/XK LS24E500CS/EN
LC24F390FHIXCI LS19D300NY/ZX LS24D300HS/XS LS24E500CS/XF
LC24F390FHIXRU LS19D300NYY/ZL LS24D300HS/XT LS24E500CS/ZX
LC24F390FHKXKR LS19E310HY/PE LS24D300HS/XU LS24F350FHCXXF
LC24F390FHLXPE LS19E310HY/UF LS24D300HS/XY LS24F350FHCXXK
LC24F390FHLXZB LS19E310HY/XM LS24D300HS/ZA LS24F350FHEXXD
LC24F390FHLXZD LS19E310HY/XP LS24D300HS/ZC LS24F350FHEXXM
LC24F390FHLXZL LS19E310HY/ZL LS24D300HS/ZN LS24F350FHEXXP
LC24F390FHLXZP LS19E310HY/ZP LS24D300HS/ZP LS24F350FHEXXS
LC24F390FHLXZS LS19E310HY/ZS LS24D300HS/ZR LS24F350FHEXXT
LC24F390FHLXZX LS19E310HY/ZX LS24D300HS/ZS LS24F350FHEXXY
LC24F390FHMXUE LS19E310HYMZD LS24D300HSI/CI LS24F350FHEXZW
LC24F390FHMXUF LS19E410HYMZD LS24D300HSI/RU LS24F350FHIXCI
LC24F390FHMXZN LS22B310BS/XF LS24D300HSO/CI LS24F350FHKXKR
LC24F390FHNXZA LS22D300FY/XY LS24D330HS/XM LS24F350FHLXPE
LC24F390FHUXEN LS22D300HY/CI LS24D330HS/ZW LS24F350FHLXZB
LC24F390FHUXXE LS22D300HY/EG LS24D330HSJ/ZA LS24F350FHLXZL
LC24F390FHWXND LS22D300HY/EN LS24D330HSL/ZA LS24F350FHLXZP
LC24F392FHNXZA LS22D300HY/ND LS24D330HSO/RU LS24F350FHLXZS
LC24F396FHCXXF LS22D300HY/RU LS24D330HSU/EN LS24F350FHLXZX
LC24F396FHCXXK LS22D300HY/UE LS24D330HSX/EN LS24F350FHMXUE
LC24F396FHIXCI LS22D300HY/UF LS24D330HSX/UF LS24F350FHMXUF
LC24F396FHIXRU LS22D300HY/XD LS24D330HSX/ZA LS24F350FHMXZN
LC24F396FHLXZX LS22D300HY/XK LS24D330HSX/ZN LS24F350FHNXZA
LC24F396FHMXUF LS22D300HY/XS LS24D332HSO/CI LS24F350FHUXEN
LC24F396FHNXZA LS22D300HY/XT LS24D332HSO/EN LS24F350FHUXXE
LC24F396FHUXEN LS22D300HY/XU LS24D332HSO/RU LS24F350FHWXND
LC24F399FHCXXF LS22D300HY/XY LS24D332HSX/UE LS24F352FHNXZA
LC24F399FHCXXK LS22D300HY/ZC LS24D332HSX/UF LS24F352FHUXEN
LC27F390FHCXXF LS22D300HY/ZL LS24D332HSX/XA LS24F352FHUXXE
LC27F390FHCXXK LS22D300HY/ZN LS24D332HSX/XF LS24F354FHEXXM
LC27F390FHEXXD LS22D300HY/ZP LS24D332HSX/XT LS24F354FHEXXT
LC27F390FHEXXM LS22D300HY/ZR LS24D332HSX/XV LS24F354FHIXCI
LC27F390FHEXXP LS22D300HY/ZX LS24D332HSX/ZA LS24F354FHLXPE
LC27F390FHEXXS LS22D300HYI/RU LS24D332HSX/ZD LS24F354FHLXZX
LC27F390FHEXXT LS22D300HYY/ZA LS24D332HSX/ZL LS24F354FHMXUF
LC27F390FHEXXY LS22D300HYY/ZC LS24D332HSX/ZN LS24F354FHNXZA
LC27F390FHEXZW LS22D300NY/CI LS24D332HSX/ZX LS24F356FHIXCI
LC27F390FHIXCI LS22D300NY/EN LS24D340HSX/EN LS24F356FHUXEN
LC27F390FHIXRU LS22D300NY/KZ LS24D360HL/PE LS24F356FHUXXE
LC27F390FHLMZD LS22D300NY/PE LS24D360HL/XF LS24F359FHCXXF
LC27F390FHLXPE LS22D300NY/RU LS24D360HL/XK LS27E360FS/XY
LC27F390FHLXZB LS22D300NY/SM LS24D360HL/XP LS27E360FSMZD
LC27F390FHLXZL LS22D300NY/UE LS24D360HL/XT LS27E360HS/UF
LC27F390FHLXZP LS22D300NY/UF LS24D360HL/XY LS27E360HS/XF
LC27F390FHLXZS LS22D300NY/XF LS24D360HL/ZA LS27E360HS/XK
LC27F390FHLXZX LS22D300NY/XU LS24D360HL/ZC LS27E360HS/XT
LC27F390FHMXUE LS22D300NY/ZA LS24D360HL/ZN LS27E360HS/ZA
LC27F390FHMXUF LS22D300NY/ZL LS24D360HL/ZX LS27E360HS/ZR
LC27F390FHMXZN LS22D300NY/ZN LS24D390HL/EN LS27E360HS/ZX
LC27F390FHNXGO LS22D300NY/ZP LS24D390HL/PE LS27E390HS/EN
LC27F390FHNXZA LS22D300NY/ZS LS24D390HL/SM LS27E390HS/UF
LC27F390FHUXEN LS22D300NYI/CI LS24D390HL/UE LS27E390HS/XD
LC27F390FHUXXE LS22D300NYI/RU LS24D390HL/UF LS27E390HS/XF
LC27F390FHWXND LS22E310HS/ZA LS24D390HL/XF LS27E390HS/XK
LC27F391FHCXXF LS22E310HSJ/ZA LS24D390HL/XK LS27E390HS/XP
LC27F391FHCXXK LS22E310HY/PE LS24D390HL/XM LS27E390HS/XT
LC27F391FHMXUF LS22E310HY/XF LS24D390HL/XP LS27E390HS/XY
LC27F391FHMXZN LS22E310HY/XP LS24D390HL/XS LS27E390HS/ZA
LC27F391FHNXZA LS22E310HY/XY LS24D390HL/XT LS27E390HS/ZN
LC27F396FHCXXF LS22E310HY/ZA LS24D390HL/XU LS27E390HS/ZX
LC27F396FHICUZ LS22E310HY/ZL LS24D390HL/XY LS27E390HSO/CI
LC27F396FHIXCI LS22E310HY/ZS LS24D390HL/ZA LS27E390HSO/RU
LC27F396FHIXRU LS22E310HY/ZX LS24D390HL/ZC LS27E390HSX/CI
LC27F396FHNXZA LS22E310HYMZD LS24D390HL/ZL LS27E391HS/EN
LC27F396FHUXEN LS22E310HYX/CI LS24D390HL/ZN LS27E391HSX/CI
LC27F396FHUXXE LS22E360HS/UF LS24D390HL/ZP LS27F350FHCXXF
LC27F397FHCXXF LS22E360HS/XF LS24D390HL/ZR LS27F350FHCXXK
LC27F397FHEXXS LS22E360HS/XK LS24D390HL/ZX LS27F350FHEXXD
LC27F397FHEXXT LS22E360HS/XY LS24D390HLW/XF LS27F350FHEXXM
LC27F397FHEXXY LS22E360HS/ZA LS24D390HLX/CI LS27F350FHEXXP
LC27F398FWNXZA LS22E360HS/ZN LS24D390HLX/KZ LS27F350FHEXXS
LC27F398FWUXEN LS22E360HS/ZR LS24D390HLX/RU LS27F350FHEXXT
LC27F398FWUXXE LS22E360HS/ZW LS24D391HL/EN LS27F350FHEXXY
LH10DBDPLBC/CH LS22E390HS/CI LS24D391HL/XU LS27F350FHEXZW
LH10DBDPLBC/CI LS22E390HS/EN LS24D391HLX/CI LS27F350FHKXKR
LH10DBDPLBC/EN LS22E390HS/ND LS24D590PL/UE LS27F350FHLXPE
LH10DBDPLBC/KR LS22E390HS/PE LS24D590PL/XF LS27F350FHLXZB
LH10DBDPLBC/NG LS22E390HS/UF LS24D590PL/XK LS27F350FHLXZL
LH10DBDPLBC/UE LS22E390HS/XF LS24D590PL/XM LS27F350FHLXZP
LH10DBDPLBC/XD LS22E390HS/XK LS24D590PL/XT LS27F350FHLXZS
LH10DBDPLBC/XF LS22E390HS/XP LS24D590PL/XY LS27F350FHLXZX
LH10DBDPLBC/XL LS22E390HS/XY LS24D590PL/ZC LS27F350FHMXCH
LH10DBDPLBC/XM LS22E390HS/ZA LS24D590PL/ZN LS27F350FHMXUE
LH10DBDPLBC/XP LS22E390HS/ZN LS24D590PL/ZR LS27F350FHMXUF
LH10DBDPLBC/XS LS22E390HS/ZR LS24D590PLA/KR LS27F350FHMXZN
LH10DBDPLBC/XY LS22E390HSO/CI LS24D590PLO/RU LS27F350FHNXZA
LH10DBDPLBC/ZA LS22E390HSO/RU LS24D590PLX/CI LS27F350FHUXEN
LH10DBDPLBC/ZB LS22E391HS/EN LS24D590PLX/EN LS27F350FHUXXE
LH10DBDPLBC/ZW LS22E391HSX/CI LS24D590PLX/KZ LS27F350FHWXND
LH10DBEPEBB/CI LS22F350FHCXXF LS24D590PLX/RU LS27F352FHNXZA
LH10DBEPEBB/EN LS22F350FHCXXK LS24D590PLX/UF LS27F354FHCXZW
LH10DBEPEBB/NG LS22F350FHEXXD LS24D590PLX/XU LS27F354FHEXXT
LH10DBEPEBB/UE LS22F350FHEXXM LS24D590PLY/ZA LS27F354FHIXCI
LH10DBEPEBB/XS LS22F350FHEXXP LS24E310HL/XM LS27F354FHMXUF
LH10DBEPEBB/XY LS22F350FHEXXS LS24E310HL/XP LS27F354FHNXZA
LH10DBEPEBB/ZA LS22F350FHEXXT LS24E310HL/XY LS27F358FWIXCI
LH10DBEPEBB/ZW LS22F350FHEXXY LS24E310HL/ZA LS27F358FWUXEN
LH10DBEPPBB/EN LS22F350FHEXZW LS24E310HL/ZL LS27F359FHCXXF
LH10DBEPPBB/XY LS22F350FHIXCI LS24E310HL/ZS LT19E310ND/ZX
LH10DBEPPBB/ZA LS22F350FHKXKR LS24E310HLMZD SBB-SS08EL1/CI
LH10DBEPTGC/CI LS22F350FHLMZD LS24E310HLX/CI SBB-SS08EL1/EN
LH10DBEPTGC/EN LS22F350FHLXPE LS24E360HL/UE SBB-SS08EL1/XS
LH10DBEPTGC/KR LS22F350FHLXZB LS24E360HL/UF SBB-SS08EL1/XY
LH10DBEPTGC/NG LS22F350FHLXZL LS24E360HL/XF SBB-SS08EL1/ZA
LH10DBEPTGC/UE LS22F350FHLXZP LS24E360HL/XK SBB-SS08EL1/ZW
LH10DBEPTGC/XF LS22F350FHLXZS LS24E360HL/XT  
LH10DBEPTGC/XS LS22F350FHLXZX LS24E360HL/XY  
LH10DBEPTGC/XT LS22F350FHMXUE LS24E360HL/ZA  
LH10DBEPTGC/XY LS22F350FHMXUF LS24E360HL/ZN  
LH10DBEPTGC/ZA LS22F350FHMXZN LS24E360HL/ZR  
LH10DBEPTGC/ZB LS22F350FHNXZA LS24E360HL/ZX  
Общи
Вид оригинален продукт
приложение Монитор

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
86.00лв.
  • Наличност: В наличност
  • Модел: BN44-00865A
  • Тегло: 1.00kg
Използваме функционални бисквитки необходими за правилната работа на сайта. Оставайки, давате своето съгласие. Моля, запознайте се с нашите Бисквитки.