Menu
Your Cart

Адаптер за монитор / телевизор SAMSUNG-BN44-00832A

Адаптер за монитор / телевизор SAMSUNG-BN44-00832A
Адаптер за монитор / телевизор SAMSUNG-BN44-00832A
Адаптер за монитор / телевизор SAMSUNG
Характеристики:  DC VSS14V,AC100-240V,50
Съвмветсими: BN44-00917A// BN44-00918A // BN81-17569A
Намира приложение в следните уреди
 
GX-PC4312H/REN
LF-NXN2N/XF
LS27D590PSX/CI
LT24E310ND/ZA
GX-PL680EK/OPL
LF-NXN2N/XT
LS27D590PSX/EN
LT24E310ND/ZX
GX-SM650SJ/ZG
LF-NXN2N/XY
LS27D590PSX/KZ
LT24E310NDQ/ZA
GX-SM660SM/ZG
LF-NXN2N/ZA
LS27D590PSX/RU
LT24E390EW/EN
GX-SP680EL/OSP
LF00FNXPFBZXCI
LS27D590PSX/UF
LT24E390EX/EN
GX-VI680SJ/VIA
LF00FNXPFBZXEN
LS27D590PSX/XU
LT24E390EX/RU
LC22F390FHLXZX
LF00FNXPFBZXGO
LS27E310HS/XF
LT24E390EX/XE
LC24F390FHLMZD
LF00FNXPFBZXUE
LS27E310HS/XM
LT24E390EX/XU
LC24F390FHLXZB
LF00FNXPFBZXXT
LS27E310HS/XY
LT24E390EXQ/XE
LC24F390FHLXZD
LS22D390QS/EN
LS27E310HSG/UF
LT24E391AK/XK
LC24F390FHLXZX
LS22D390QS/XF
LS27E310HSG/XM
LT24H310HLBXPE
LC24F396FHLXZX
LS22D390QS/XU
LS27E310HSG/XY
LT24H310HLBXZP
LC27F390FHCXXF
LS22D390QSX/CI
LS27E310HSG/ZA
LT24H310HLBXZS
LC27F390FHCXXK
LS24E370DL/EN
LS27E310HSX/CI
LT24H310HLTXZL
LC27F390FHEXXD
LS24E370DL/XF
LS27E310HZG/ZA
LT24H315HLBXZP
LC27F390FHEXXM
LS24E370DL/ZA
LS27E330HS/XM
LU24E590DS/CI
LC27F390FHEXXP
LS24E370DL/ZL
LS27E330HSX/EN
LU24E590DS/EN
LC27F390FHEXXS
LS24E370DLJ/XS
LS27E330HSX/UF
LU24E590DS/UE
LC27F390FHEXXT
LS24E370DLJ/XV
LS27E330HSX/ZA
LU24E590DS/XY
LC27F390FHEXXY
LS24E500CS/CI
LS27E330HZ/ZW
LU24E590DS/ZA
LC27F390FHEXZW
LS24E500CS/EN
LS27E330HZO/CI
LV27F390FEWXEN
LC27F390FHLMZD
LS24E500CS/XF
LS27E330HZX/CH
LV27F390FEXXXU
LC27F390FHLXPE
LS24E500CS/ZX
LS27E330HZX/EN
SBB-IS08EL1
LC27F390FHLXZB
LS24E510CS/CI
LS27E330HZX/UF
SBB-SS08FL1/EN
LC27F390FHLXZL
LS24E510CS/EN
LS27E330HZX/ZA
SBB-SS08FL1/NG
LC27F390FHLXZP
LS24E510CS/UE
LS27E330HZX/ZN
SBB-SS08FL1/XF
LC27F390FHLXZS
LS24E510CS/UF
LS27E332HZO/CI
SBB-SS08FL1/XL
LC27F390FHLXZX
LS24E510CS/XA
LS27E332HZO/EN
SBB-SS08FL1/XM
LC27F390FHMXUE
LS24E510CS/XD
LS27E332HZX/UE
SBB-SS08FL1/XP
LC27F390FHMXUF
LS24E510CS/XF
LS27E332HZX/UF
SBB-SS08FL1/XT
LC27F390FHMXZN
LS24E510CS/XK
LS27E332HZX/ZN
SBB-SS08FL1/XY
LC27F390FHNXGO
LS24E510CS/XL
LS27E332HZXMZD
SBB-SS08FL1/ZA
LC27F390FHNXZA
LS24E510CS/XU
LS27E370DS/CI
SBB-SS08FL1/ZB
LC27F390FHUXXE
LS24E510CS/XV
LS27E370DS/EN
SBB-SS08FL1/ZW
LC27F390FHWXND
LS24E510CS/ZA
LS27E370DS/PE
SBB-SS08NL1/CI
LC27F391FHCXXF
LS24E510CS/ZB
LS27E370DS/XT
SBB-SS08NL1/KR
LC27F391FHCXXK
LS24E510CS/ZL
LS27E370DS/ZA
SBB-SS08NL1/UE
LC27F391FHMXUE
LS24E510CS/ZN
LS27E370DS/ZL
SBB-SS08NL1/XD
LC27F391FHMXUF
LS24E510CS/ZS
LS27E370DSJ/XS
SBB-SS08NL1/XF
LC27F391FHMXZN
LS24E510CSQ/ZA
LS27E370DSJ/XY
SBB-SS08NL1/XK
LC27F391FHNXZA
LS24E510CSX/XM
LS27E500CS/CI
SBB-SS08NL1/XL
LC27F396FHCXXF
LS24E510CSX/XT
LS27E500CS/KR
SBB-SS08NL1/XM
LC27F396FHCXXK
LS24E510CSX/XY
LS27E500CS/XF
SBB-SS08NL1/XS
LC27F396FHMXUF
LS27D360HS/PE
LS27E500CS/ZL
SBB-SS08NL1/XT
LC27F396FHNXZA
LS27D360HS/XF
LS27E500CSZ/EN
SBB-SS08NL1/XV
LC27F396FHUXXE
LS27D360HS/XK
LS27E510CS/CI
SBB-SS08NL1/XY
LC27F397FHCXXF
LS27D360HS/XP
LS27E510CS/EN
SBB-SS08NL1/ZA
LC27F397FHCXXK
LS27D360HS/XT
LS27E510CS/PE
SBB-SS08NL1/ZB
LC27F397FHEXXD
LS27D360HS/XY
LS27E510CS/UF
SBB-SS08NL1/ZW
LC27F397FHEXXS
LS27D360HS/ZC
LS27E510CS/XF
SBB-SS08NT2XEN
LC27F397FHEXXT
LS27D360HSY/ZA
LS27E510CS/XU
SBB-SS08NT2XUE
LC27F397FHEXXY
LS27D390HS/EN
LS27E510CS/ZA
SBB-SS08NT2XXF
LC27F398FWNXZA
LS27D390HS/PE
LS27E510CS/ZB
SBB-SS08NT2XXS
LC27F398FWUXXE
LS27D390HS/UF
LS27E510CS/ZL
SBB-SS08NT2XZA
LC27F581FDCXXF
LS27D390HS/XD
LS27E510CS/ZP
UN19F4000AFXZA
LC27F581FDEXZW
LS27D390HS/XF
LS27E510CS/ZS
UN19F4000AFXZC
LC27F581FDKXKR
LS27D390HS/XK
LS27E510CS/ZX
UN19F4000BFXZA
LC27F581FDMXUF
LS27D390HS/XM
LS27E510CSMZD
UN19F4000BFXZC
LC27F581FDUXEN
LS27D390HS/XP
LS27E510CSQ/ZA
UN22F5000AFXZA
LC27H580FDCXXF
LS27D390HS/XT
LS27E510CSX/XM
LC22F390FHEXZW
LC27H580FDEXZW
LS27D390HS/XU
LS27E510CSX/XT
LC22F390FHLXZP
LC27H580FDIXCI
LS27D390HS/XY
LS27E510CSX/XY
LC22F390FHNXZA
LC27H580FDMXZN
LS27D390HS/ZC
LS27E510CSY/ZA
LC24F390FHEXXP
LC27H580FDNXZA
LS27D390HS/ZN
LS27E591CS/CI
LC24F390FHEXZW
LC27H580FDUXEN
LS27D390HSX/CI
LS27E591CS/EN
LC24F390FHLXZL
LC27H580FDUXXE
LS27D390HSX/KZ
LS27E591CS/UE
LC24F390FHLXZP
LC32F391FWCXXF
LS27D390HSX/RU
LS27E591CS/XF
LC24F390FHNXZA
LC32F391FWCXXK
LS27D390HSY/ZA
LS27E591CS/XK
LC24F392FHNXZA
LC32F391FWEXDT
LS27D590CS/CI
LS27E591CS/XY
LC24F396FHNXZA
LC32F391FWEXXD
LS27D590CS/EN
LS27E591CS/ZA
LS22F350FHEXXP
LC32F391FWEXXM
LS27D590CS/ND
LS32E360FS/ZA
LS22F350FHEXZW
LC32F391FWEXXP
LS27D590CS/NG
LS32F351FUCXXF
LS22F350FHLMZD
LC32F391FWEXXS
LS27D590CS/PE
LS32F351FUCXXK
LS22F350FHLXZL
LC32F391FWEXXT
LS27D590CS/UE
LS32F351FUEXXD
LS22F350FHLXZP
LC32F391FWEXXY
LS27D590CS/UF
LS32F351FUEXXM
LS22F350FHLXZX
LC32F391FWEXZW
LS27D590CS/XA
LS32F351FUEXXP
LS22F350FHNXZA
LC32F391FWIXCI
LS27D590CS/XD
LS32F351FUEXXS
LS22F352FHNXZA
LC32F391FWKXKR
LS27D590CS/XF
LS32F351FUEXXT
LS24F350FHEXXP
LC32F391FWLXPE
LS27D590CS/XK
LS32F351FUEXXY
LS24F350FHEXZW
LC32F391FWLXZB
LS27D590CS/XL
LS32F351FUEXZW
LS24F350FHLXZL
LC32F391FWLXZD
LS27D590CS/XM
LS32F351FUKXKR
LS24F350FHLXZP
LC32F391FWLXZL
LS27D590CS/XP
LS32F351FUMXUE
LS24F350FHLXZX
LC32F391FWLXZP
LS27D590CS/XS
LS32F351FUMXZN
LS24F350FHNXZA
LC32F391FWLXZS
LS27D590CS/XT
LS32F351FUNXZA
LS24F352FHNXZA
LC32F391FWLXZX
LS27D590CS/XV
LS32F351FUUXEN
LS24F354FHLXZX
LC32F391FWMXUE
LS27D590CS/XY
LT19E310ND/ZX
LS24F354FHNXZA
LC32F391FWMXUF
LS27D590CS/ZA
LT22E310LB/ZP
LS27F350FHEXXP
LC32F391FWMXZN
LS27D590CS/ZC
LT22E310LB/ZS
LS27F350FHEXZW
LC32F391FWNXZA
LS27D590CS/ZD
LT22E310LHMZD
LS27F350FHLXZL
LC32F391FWUXDU
LS27D590CS/ZL
LT22E310ND/ZX
LS27F350FHLXZP
LC32F391FWUXEN
LS27D590CS/ZN
LT22E390EW/EN
LS27F350FHLXZX
LC32F391FWUXXE
LS27D590CS/ZR
LT22E390EX/EN
LS27F350FHNXZA
LC32F395FWCXXF
LS27D590CS/ZS
LT22E390EX/XU
LS27F352FHNXZA
LC32F395FWNXZA
LS27D590CS/ZW
LT24E310EW/EN
LS27F354FHCXZW
LC32F395FWUXEN
LS27D590CS/ZX
LT24E310EX/CI
LS27F354FHNXZA
LC32F397FWCXXF
LS27D590PS/PE
LT24E310EX/EN
LC27R500FHCXXF
LC32F397FWEXXD
LS27D590PS/UE
LT24E310EX/RU
LC27R500FHCXZW
LC32F397FWEXXT
LS27D590PS/XK
LT24E310EX/XE
LC27R500FHEXXD
LC32F397FWEXXY
LS27D590PS/XS
LT24E310EX/XU
LC27R500FHEXXP
LC32F397FWEXZW
LS27D590PS/XT
LT24E310EXQ/XE
LC27R500FHEXXS
LC32F397FWKXKR
LS27D590PS/XY
LT24E310LB/PE
LC27R500FHEXXY
LC32F397FWNXZA
LS27D590PS/ZA
LT24E310LB/UG
LC27R500FHIXCI
LF-NXN2N/CI
LS27D590PS/ZC
LT24E310LB/ZB
LC27R500FHLXPE
LF-NXN2N/EN
LS27D590PS/ZN
LT24E310LB/ZP
LC27R500FHLXZS
LF-NXN2N/GO
LS27D590PS/ZR
LT24E310LB/ZS
LC27R500FHMXUF
LF-NXN2N/UE
LS27D590PS/ZX
LT24E310LT/ZL
LC27R500FHNXZA
Общи
Вид оригинален продукт
приложение Монитор

Напишете отзив

Моля влезете в профила или се регистрирайте, за да напишете отзив.
88.39лв.
  • Наличност: В наличност
  • Модел: BN44-00832A
  • Тегло: 2.00kg
Използваме функционални бисквитки необходими за правилната работа на сайта. Оставайки, давате своето съгласие. Моля, запознайте се с нашите Бисквитки.